Opdracht: MIJN MEEST FANTASTISCHE PRAKTIJK

 Achtergrond

Je hebt de mogelijkheid te starten met een zelfstandige praktijk of onderneming.
In de praktijk blijken de meest succesvolle dingen te ontstaan als iemand hier ook een duidelijk positief beeld en gevoel over heeft. Afhankelijk van welk zintuigsysteem dominant is, kan de nadruk komen te liggen op beeld of gevoel.
Een visualisatie biedt je de mogelijkheid in te zoomen op je wens of doel, in dit geval je meest succesvolle praktijk, en indien je dit ook nog weet te koppelen aan een sterk en krachtig gevoel en je hartsverlangen en je passie, ontstaat een hele krachtige oefening. Je onderbewuste krijgt op deze manier een duidelijke  inprenting, gekoppeld aan sterke positieve ankers waardoor haast automatisch gewenste processen richting doel meer mogelijk worden. Voor een goed resultaat op de lange(re) termijn is het aan te raden deze visualisatie regelmatig te herhalen, dus ook na deze opdracht.

In voorgaande opdrachten heb je kunnen laten zien dat je weet waar jij je mee kunt onderscheiden van anderen (Unique Selling Points – USP’s), dat je weet waar jij goed in bent en waar jij affiniteit mee hebt als het gaat om je professionele vaardigheden, jouw communicatieve vaardigheden en je ondernemerseigenschappen en -vaardigheden.

Als voorbereiding op deze oefening heb jij
–    je ingelezen over deze opdracht en weet jij wat er staat te gebeuren tijdens de oefening,
–    heb je een mindmap/visionboard gemaakt over jouw meest fantastische praktijk of onderneming. Je hebt hiervoor de uitleg gelezen en voorbeelden gezien in dit hoofdstuk. De mindmap/visionboard heb je meegenomen als voorbereiding op deze oefening.

–    heb je een oefenmaatje gevonden die zich ook heeft ingelezen en die weet wat ‘m te wachten staat.

–    heb je een moment gepland om deze oefening uit te voeren. Bij voorkeur op een praktijkdag.

Doel van de oefening

 • In  eigen woorden jouw meest ideale  praktijksituatie kunnen beschrijven.
 • Ervaren wat jou drijft, welke passie je voelt  en welke zaken voor jou belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een  zelfstandige of groepspraktijk.
 • De verbinding kunnen maken tussen enerzijds jou ideale praktijksituatie en anderzijds je eigen kracht.

Instructies

Lees eerst de ‘Instructie visualisatieoefening’ (zie verderop).

Ga in tweetallen (A en B) de oefening doen. Leg eerst uitvoerig (eerst A aan B) uit wat jouw ideale, meest fantastische praktijksituatie is. Gebruik hierbij de mindmap en jouw kennis over je USP’s. Doe hierna de visualisatieoefening. Nadat de oefening is afgerond draaien jullie de rollen pas om en gaat B aan A uitleggen over zijn fantastische praktijksituatie, voorafgaand aan de visualisatieoefening.
Zie richtlijnen Voorgesprek.

Neem ruim de tijd voor het uitleggen en uitvragen van de fantastische praktijksituatie.
Neem ook ruim de tijd voor de visuatisatie. Deze mag gerust 30 minuten per persoon duren en bespreek dan de ervaring met de oefening aan de hand van criteria 1 t/m 5, beschreven bij ‘Product’.

Product

 1. Schrijf een reflectieverslag over deze oefening naar aanleiding van de volgende criteria:
  1. Hoe heb jij de oefening ervaren?
  2.  Is er iets veranderd in het beeld en de beleving over een zelfstandige praktijk en zo ja, wat?
  3. Zijn er zaken die je nu met meer zekerheid weet over het ontwikkelen van een zelfstandige of groepspraktijk?
  4. Wat kwam sterk naar voren tijdens de visualisatieoefening?
  5. Hoe was het voor je om de ander te begeleiden in zijn of haar oefening?
 2. Na het lezen van elkaars reflectieverslag geef je elkaar feedback op de volgende vragen:
  1. Benoem welke feedback jij van jouw oefenpartner hebt gekregen op jouw reflectieverslag en wat je gedaan hebt met deze feedback.
  2. Wat is je vooral opgevallen aan zijn of haar reflectieverslag? Wat mis je in het reflectieverslag aan de hand van bovenstaande criteria?

————


Bijlage: Instructie visualisatieoefening

Inleiding

Je gaat je nu richten op jouw meest fantastische praktijk of onderneming, wat jij wilt. Het gaat om alles wat mogelijk is. Je mag je nu hé-le-máál uitleven. Geld speelt geen rol. Nu geldt: wat jij wilt, kan! Jij bent vrij om te associëren binnen de criteria wat, waar, (met) wie, wanneer en hoe.

Wat zou jij het liefst willen creëren? Hoe mag het er uit zien? Het is je doel in optima forma. Hier gaat het bloed van stromen, hier zindert de energie, dit is fantastisch! Zo zou JIJ het willen hebben! Je kunt denken aan wat je wilt doen, hoe het er uit moet zien, op welke plaats en hoe het gelegen is, de meest optimale combinatie met andere belangrijke zaken, de kleuren, het soort klanten en het soort contacten die er zijn. Dit is de FLOW zoals jij het wenst. Alles loopt, voor alles is een geweldige oplossing. Dit wil jij MEEMAKEN, hier wil je ANDEREN in betrekken, heerlijk!
In deze oefening verbinden we de mindmap/visionboard met het stappenplan voor het bereiken van je doel en tegelijkertijd ook met je eigen kracht. Neem de tijd voor deze oefening, je bent al gauw drie kwartier bezig per persoon. Tijdens dit Werkatelier krijg je de kans deze oefening met een ander te ervaren.

Voorgesprek

De oefening wordt uitgevoerd in groepjes van twee personen. Neem je mindmap over je meest fantastische praktijk en jouw Unique Selling Points en vertel aan de hand van de mindmap elkaar zo exact mogelijk hoe jij het je voorstelt.
Eerst doet A de complete oefening met B als begeleider en daarna draaien de rollen zich pas om.
A laat door zijn enthousiasme merken dat hij er helemaal voor gaat. Dit is het meest fantastische wat hem kan overkomen. B helpt A in het duidelijk krijgen van zijn droom. B vraagt door tot hij merkt dat A helemaal in zijn enthousiasme komt. Op deze manier kent B alle belangrijke kernwoorden van A en ook zijn Unique Selling Points. Het is aan te bevelen de kernwoorden letterlijk op te schrijven, als steun later in de visualisatieoefening.

Meditatie/visualisatieoefening

Dit is een instructie voor A.
Jullie zitten op een stoel tegenover elkaar.
Laat B contact maken met de stoel en met grond. Laat B rechtop zitten en vraagt B zijn ogen te sluiten. Laat B zijn zwaartepunt voelen.
Dan zet jij je voorvoeten voorzichtig en zachtjes op de voorvoeten van B (geeft B de mogelijkheid zich volledig te blijven aarden) en vraag hierna B zijn ruggengraat voor te stellen als een kanaal van licht.
Vraag B zich een lichtpunt voor te stellen tussen zijn wenkbrauwen en laat hem hier op focussen.
Laat B een moment in zijn gedachten nemen dat hij zich heel krachtig voelde, heel sterk. Iets van misschien wel kort geleden of wat langer geleden. Laat B vertellen welk woord hier bij past. Terwijl je B even in dit moment laat, herhaal je zachtjes dit krachtwoord voor hem.
Laat  B dan het lichtpunt verplaatsen van tussen zijn wenkbrauwen naar zijn hart. “Visualiseer en voel hoe je in en uitademt door je hart. Ga zo diep mogelijk in deze hartademhaling.”
Laat B dan tegelijkertijd zich opnieuw verbinden met zijn kracht. Noem hierbij een aantal malen het krachtwoord wat B hierbij gegeven heeft. B krijgt nu de kans zich vanuit zijn hart te verbinden met zijn kracht.
Vertel B nu in EXACT zijn (kern)woorden zijn droom. Benoem het neutraal (stem). Wees hierbij zo uitgebreid mogelijk. Alles wat A gezegd heeft, kun je nu herhalen, maar houd het bij de kernwoorden.
Heel belangrijk is dat jij je EXACT aan zijn kernwoorden houdt. Het zijn deze woorden die betekenis geven aan zijn droom.
Als je dit gedaan hebt, haal dan nu je voeten van de voeten van B en laat hem in zijn eigen energie volop van zijn droom genieten vanuit zijn hartademhaling. Geef B ruim de tijd (10-15 minuten).
Hierna  plaats je jouw voeten zachtjes terug op de voeten van B en laat hem nu rustig en kalm terugkomen. Geef aan dat hij bij het terugkomen al zijn ervaringen mee kan nemen.
A en B wisselen nu van rol en nu krijgt A de kans over zijn droom te vertellen en deze te ervaren.

Terug naar A3.2Mijn doel – Mindmap/visionboard

Terug naar A3.3 Mijn doel – Succes met hart en ziel

Je bent klaar voor de volgende stap: B1.0 Mijn klant. Klik erop als je zover bent.