D2.5  Netwerken

Netwerken betekent dat je tijdens een gelegenheid relaties onderhoudt en nieuwe relaties opdoet (Wikipedia). Dat is een vorm van direct contact en ondanks de digitalisering is de groei van een praktijk behoorlijk afhankelijk van dit soort contact wat de therapeut heeft met zijn (potentiële) klanten. Ook de netwerken van je klanten zelf kunnen weer belangrijk voor jou zijn. Mond-op-mondreclame blijft belangrijk. Er lopen mensen rond die misschien nog wel beter en effectiever voor jou reclame kunnen maken dan jijzelf. Dat zijn jouw ambassadeurs. Die moet je in ere houden.

Lees ook over netwerken met collega’s in D2.6 Netwerken met collega’s.

Ambassadeurs

Ambassadeurs zijn die mensen die vol lof over jou zijn en bereid zijn dat van de daken te schreeuwen.  Zij hebben een positieve ervaring met jou gehad en willen daar graag anderen in laten delen. Het kunnen cliënten van jou zijn of zijn geweest, familie van cliënten, vrienden of anderen. Ze hebben weinig schroom om positief over jou op te geven. Dit is de mond-tot-mond reclame, het gaat letterlijk van mond tot mond. Houd deze mensen in ere en wees hen dankbaar. Zij dragen bij aan de levensvatbaarheid van jouw praktijk!

Tip: Als je nieuwjaarskaarten stuurt, stuur hen dan ook een kaart met een persoonlijke boodschap. Blijf hen in ere houden, ook al is het jaren geleden dat je ze voor het laatst gezien hebt.

Elevator-pitch of speeddating

Maar ook jijzelf bent het levende bewijs van je activiteiten, met mensen in contact komen en vertellen waar jij goed in bent. Als je dat in de tijd kan doen dat je met de lift van de ene naar de andere verdieping gaat, heet dat mooi elevator-pitch. Of speeddating als je dat snel in een groep kan doen. Hoe kunstmatig het ook lijkt om dit te oefenen, het is wel een mooie manier om te leren de ander aan te spreken en zijn interesse weten te wekken. En je weet: you never get a second chance for a first impression.

Spelregels

 • Ga niet het contact aan terwijl je er iets van verwacht of dat jij iets gedaan wilt krijgen. Doe het ontspannen en vrij van verwachtingen.
 • Dat wil niet zeggen dat je het niet mag doen met een bepaalde boodschap. Houd die boodschap helder en kort. Des te sneller en prettiger kun je die communiceren.
 • Wek interesse. Prikkel. Maar geef niet alles gelijk weg. Door te prikkelen blijft het contact sprankelend.
 • Experimenteer, maar wees authentiek. Blijf bij je zelf.
 • Je mag fouten maken in het contact. Lach om je fouten. Je mag dit ook vreselijk vinden.
 • Maak contact. Let goed op de ander. Wil contact maken met de ander. Heb plezier om contact te maken. Heb het lef contact te maken.
 • Wacht niet langer met uitproberen. Doe het vandaag nog.

Ook het gewoon contact maken en praten over de bloemetjes en de bijtjes, het weer of iets wat je ziet, blijf dit oefenen. De small-talk dus. Het is prettig als je op een natuurlijke en ontspannen manier contact weet te leggen. Dat krijg je niet voor elkaar door gelijk te vragen: heeft u ook last van de darmen, of: wat vindt u nou het moeilijkste om te doen. Net als zoveel dingen gaat ook contact maken van oppervlakkig naar dieper.

Het gaat om dat contact bij netwerken. En dat betekent soms dat je je moet aansluiten bij een belevingswereld die niet altijd de jouwe is. Overtuigingen hoeven niet altijd gelijk te zijn om toch contact te kunnen leggen met de ander. Laat elkaar in ieder zijn belevingswereld, zijn waarde.

AIDA

De AIDA kom je nog op een andere plek in deze module tegen (zie B3.0 Mijn boodschap). Toch wil ik ‘m hier ook nog even noemen. Contact loopt ook bij netwerken via de AIDA-lijn. Dat wil zeggen:

A = Aandacht trekken (Attention)

I = Interesse wekken (Interest)

D = Een verlangen oproepen (Desire): Dat wil ik!

A = Actie (Action)

Bij netwerken kan ook na de aandacht die je getrokken hebt en de interesse die je weet te wekken, een verlangen opgeroepen worden daar meer van te willen weten. Wat vervolgens tot een mogelijke actie kan leiden, bijvoorbeeld een nieuw contact met jou willen zoeken. Maar nogmaals, je doet het er niet voor. Het is mooi meegenomen als het gebeurt.

De digitale versie

Twitter, Facebook,Hyves, Linkedin, MySpace, Skype, het zijn allemaal vormen van digitale netwerken. Ondernemers raken meer bekend met deze vormen en weten ze daarom ook steeds beter te gebruiken als echt netwerkmiddel. Is het voor je nog een onbekend fenomeen, ga het onderzoeken. Wellicht kun ook jij je voordeel doen met deze netwerken voor jouw onderneming.

Het gaat verder

Het is de bedoeling dat je verder gaat in het ontwikkelen van je netwerkcapaciteiten en -vaardigheden. Het is interessant om te zien hoe de ontwikkeling kan lopen, hoe je steeds bekwamer wordt in het pitchen van jezelf. Je zult er veel aan hebben als je eenmaal volop bezig bent in je onderneming, zowel in de zichtbaarheid als in je zelfbewustzijn als ondernemer/therapeut/coach.

Opdracht

Deze opdracht bestaat uit 2 delen:

  1. Maak een reflectieverslag over het pitchen van jezelf. Geef aan wat jouw boodschap is en leg uit hoe je dit in hele korte tijd kunt toelichten. Schrijf je pitch uit en zorg dat deze niet meer tijd in beslag neemt dan 2 minuten.
  2. Maak een reflectieverslag over jouw ontwikkeling in netwerken in het algemeen en specifiek hoe jij je sterke kanten voor het voetlicht weet te brengen in netwerksituaties. Maximaal 1 A4-tje.

Lees verder over netwerken met collega’s in D2.6