A2.1  Mijn (zelf)analyse

Eerlijk

Wees eerlijk naar jezelf. Het is niet erg als je bepaalde zaken nog niet (geheel) beheerst, dat is allemaal te leren. Reken jezelf ook niet rijk met nog onvoldoende verworven kwaliteiten. Kijk hoe je bent, meer niet en je zult verbaasd kunnen zijn over je ongekende mogelijkheden. Eerlijkheid is hier het uitgangspunt.

Doel van de zelfanalyse 

Wat zie jij als je goed in de spiegel kijkt? Doel van de zelfanalyse is:

 • bepalen wie je bent
 • weten waar je staat
 • weten waar je naar toe kan gaan
 • geeft handen en voeten aan de richting
 • weten waar problemen te verwachten zijn
 • weten waar je kansen liggen

De antwoorden zijn later weer te gebruiken voor jouw ondernemingsplan.

Opmerkingen over de Analyse

Ik heb gemerkt dat een aantal valkuilen vrij algemeen zijn. Let daarom bij het maken van de opdracht Analyse op de volgende zaken:

 • Wees in de beantwoording zo specifiek mogelijk, zo uitgewerkt mogelijk. Ik merk dat ondernemers in de dop vaak te snel genoegen nemen met een onduidelijk antwoord. Bijvoorbeeld: Ik laat het op me afkomen, ik zie wel.
  Hoe meer je zelf erover nadenkt, hoe beter het werkt! hoe meer je waar kan maken.
 • Wees reëel in wat een cliënt kan besteden en waarom hij komt. Hij zou ook gewoon voor aandacht kunnen komen. Jouw aandacht in dit geval.
 • Zorg voor een heldere onderbouwing. Deze is vaak zoek.
 • Zorg voor correct Nederlands. Het is bedroevend hoe slecht Nederlands vaak gebruikt wordt. Dit lijkt een futiliteit, maar het komt wel tot uiting in bijvoorbeeld je website. Onderschat niet de kracht van een goed verwoorde zin.
 • Vraag je af: wil ik professioneel, fulltime dan wel deeltijd, gaan beginnen? Een valkuil voor veel mensen is dat ze wel professioneel willen werken maar toch in de uitwerking en het naar buiten komen in de hobby-sfeer blijven hangen.
 • Houdt de mogelijkheid open om een praktijk/onderneming te combineren met een baan. Bedenk welke voordelen en problemen dit kan opleveren. Het kan zekerheid bieden maar wellicht wel verlies van aftrekposten als de zelfstandigenaftrek. Ook de focus scherp houden, is in zo’n combinatie een extra uitdaging.
 • Werk je met twee voor de buitenwereld niet direct logische en goed combineerbare kanten dan kun je bijvoorbeeld de vraag stellen of de cliënt zich kan vinden in bijvoorbeeld een natuurgeneeskundig consult waar de psychische context en verbanden belangrijk zijn. Of een ander voorbeeld: een kapper die graag ook wijn verkoopt. Komt de klant hiervoor? Hoe zorg jij dat hij of zij hier niet verbaasd over is en dit accepteert? Je bent zelf verantwoordelijk voor het kader waar jij je onderneming in plaatst en de communicatie hierover.
 • Geef aan of je lid wordt van een beroepsorganisatie. Dit mis ik vaak.
 • Ga niet uit van aannames. Hoe weet je iets? Zet dat erbij. Zorg voor onderbouwing!

Feedback is belangrijk

Voor de gever van feedback:

Houd bij het geven van feedback naar elkaar rekening met bovenstaande opmerkingen. Vooral de onderbouwing is belangrijk. Laat de ander niets zomaar roepen.
Let ook op wat de ander goed doet. Geef complimentjes waar ze terecht zijn. Zorg dat je feedback opbouwend en structureel is.

Lezen

Een Gezonde Zaak, Hoofdstuk 1, Voor de start p. 25-27 (e-boek 2012) en Hoofdstuk 7, Het ondernemingsplan – Persoonlijke gegevens p. 84-86 (e-boek 2012).

De Zelfanalyse binnen het kader van jouw onderneming

Deze zelfanalyse is gericht op jouw sterke en zwakke, minder ontwikkelde kanten en deze onderbouwd met feiten. De zelfanalyse is gericht op karakter en vaardigheden en binnen het kader van jouw onderneming in het algemeen. De zelfanalyse laat zien hoe jij de zwakke, minder ontwikkelde kanten kan gaan versterken of ondervangen en hoe jij je sterke, ontwikkelde kanten kan laten uitblinken in je onderneming/praktijk.

En dan nu de opdracht. Klik hier om naar de opdracht ZELFANALYSE te gaan.

Nu gaan we verder met  2.2 Mijn Unique Selling Points. Klik erop als je zover bent.