Websites van Eric Koedam

www.erickoedam.nl
over mijn praktijk: Koedam Coaching & Therapie

www.depuntjes.nl
over de multifunctionele ruimte die ik verhuur, de Puntjes in Zwolle

www.kunstinoverijssel.nl
over schilderijen van Eric Koedam

En deze website, www.mijngezondezaak.nl
over hoe je een praktijk start en gezond houdt