A1.3  Zakelijkheid versus Spiritualiteit

Zoals voor sommige mensen zakelijk een vies woord lijkt te zijn, zo kan voor andere mensen spiritualiteit weer gefronste wenkbrauwen opleveren. Wat heb jij voor associaties bij deze twee woorden? Is het het een of het ander? Of zouden ze ook samen kunnen gaan?

Wat is spiritualiteit? Helaas is het tegenwoordig een containerbegrip geworden van alles wat te maken heeft met eenheid en verbondenheid, jezelf vinden, groei, verdieping, inzicht en verbinding maken met het hogere.

Opdracht

Schrijf op maximaal een A4-tje hoe  voor jouw de verhoudingen zakelijkheid en spiritualiteit liggen bij het voeren van een onderneming.

Nu gaan we verder met  2.0 IK. Klik erop als je zover bent.