C2.0 Organisatie van de praktijk

De organisatie van de praktijk kent een aantal verplichtingen maar is deels ook sterk afhankelijk hoe  jij je praktijk hebt ingericht en met welke doelgroep(en) je te maken hebt.

Verder is er een technisch deel en een financieel deel. Dit laatste komt vooral naar voren in C3.0 Administratie.

Het juridische deel met bijvoorbeeld de klacht- en tuchtrechtregelingen wordt vaak geregeld via de beroepsverenigingen. Waar je allemaal aan moet voldoen, kun je lezen in …..

Oefening

Zoek medestudenten op of anderen en kijk af en vraag elkaar uit welke beslissingen je hebt genomen en hoe jullie bepaalde zaken geregeld hebben.

Laat je inspireren door elkaar. Kijk zoveel mogelijk in de keuken van de ander!

Zie ook de interview opdracht in B2.6De markt – Marktverkenning

Lees hierna alles van dit hoofdstuk eens goed door en maak je eigen keuzes.

Ga verder met C3.0 Administratie