Klantprofiel

Een klantprofiel is een gedetailleerde beschrijving van de ideale klant voor jouw producten of diensten. Het helpt je om gericht te plannen en acties uit te denken die helpen om potentiële klanten aan te trekken die goed bij je passen. Het klantprofiel geeft je een framework om gestructureerd uit te werken wie jouw ideale klant is voor jouw producten en diensten. Heb je het klantprofiel goed uitgewerkt dan kan je gericht plannen en acties uitdenken die helpen om potentiële klanten aan te trekken die goed bij je passen. Daarnaast kan je nieuwe mogelijkheden snel en eenduidig beoordelen op de juiste “match” met jouw producten en diensten.

Bron: AI (Edge)

B1.4 Opdracht Mijn meest ideale klant

De bedoeling van deze opdracht is dat jij jouw meest ideale klant tot leven brengt. Je geeft hem of haar een gezicht waardoor jij je beter in de doelgroep kunt verplaatsen. Het is een heel gedetailleerde omschrijving van de persoon die bij jou komt en die alle eigenschappen en kenmerken in zich heeft die hem of haar voor jou ideaal maakt als klant. In B1.3 Mijn meest ideale klant heb ik al een aantal zaken aangegeven waaraan je kan denken in het beschrijven van je ideale klant. Maar er is meer waaraan je kan denken.

Wat hebben jouw ideale klanten met elkaar gemeen? Wat zijn de overeenkomsten?
Noteer ieder kenmerk dat je te binnen schiet.
Denk aan:

 • man, vrouw, LHBTI+
 • leeftijd, baby, kinderen lagere schoolleeftijd, pubers, jong volwassenen, gesettelden, ouderen, bejaarden, mensen in hun laatste fase
 • burgerlijke staat, woon- en gezinsvormen
 • woonplaats, stad of platteland
 • dichtbij, ver(der) weg
 • lokaal, provinciaal of landelijk
 • werksituatie, welke branche of
 • opleidingsniveau
 • inkomsten, weinig of bijstand, gemiddeld, bemiddeld

Maar ook de meer persoonlijke zaken:

 • sporten ze? En welke? Hoe vaak?
 • vrije tijdsbestedingen, hobby’s
 • favoriete tv- en radioprogramma’s
 • welke muziek beluisteren ze?
 • wat lezen ze? Welke boeken, kranten en tijdschriften?
 • hoe leven ze? Welke levensstijl?
 • van welke sociale media maken ze gebruik?
 • hoe is hun zoekgedrag op internet? Welke zoekmachines gebruiken ze?
 • hoeveel tijd  besteden ze aan internet, tv, sociale media?
 • welke websites bezoeken ze, welke blogs lezen ze?
 • gaan ze op vakantie? Naar waar? En van welk vervoermiddel maken ze gebruik?
 • auto? Wat voor soort auto?
 • wat eten ze? Vleesliefhebbers, vegetariër, flexetariër, veganist? Lievelingseten?
 • hoe is de rolverdeling thuis?

Denk ook aan:

 • welke (levens-)overtuigingen hebben ze?
 • welke normen en waarden?
 • zijn ze lui, ijverig, perfectionistisch?
 • hoe loopt hun leven, vlekkeloos of met de nodige problemen? En welke problemen dan?
 • hebben ze angsten, bezorgdheden, fantasieën over het leven, henzelf?
 • aan welke voorbeelden spiegelen zij zich? Rolmodellen? Goeroes?
 • hoe beïnvloeden ze hun eigen leven? Zijn ze manipulatief?

En neem ook mee waarvoor ze kunnen komen:

 • wat is hun hoofdklacht?
 • welke andere klachten kunnen een rol spelen?
 • in hoeverre is hij ontevreden over de huidige situatie en huidige aanpak?
 • hoeveel tijd en aandacht is er nodig voor een effectieve aanpak en behandeling? En heeft de toekomstige client dat
 • hoe is het met hun zelfvertrouwen gesteld?
 • zijn ze rustig, onrustig, gejaagd of anders?
 • hebben ze angsten? Maken ze over iets zich ongerust?
 • wat zijn hun illusies, desillusies?
 • waar lopen ze tegenaan in hun leven?
 • welke lichamelijke ongemakken spelen hen parten?
 • wat voor therapeut zoeken ze?
 • wat zijn ze bereid te geven voor de therapie? Hoe is hun inzet?
 • welke verantwoordelijkheden nemen ze voor hun lijf, hun klachten?
 • wat zijn hun gevoelens en emoties?
 • wat zijn hun verlangens, verwachtingen naar de therapeut?

Leef je in zoveel als je maar kunt. Kijk ook naar de (vereenvoudigde) voorbeelden eerder op deze website gegeven. Zie ook B1.1 Klantenprofiel.

Niet alles ga je gebruiken natuurlijk, maar voor de een zijn dit de kenmerken van een ideale klant, voor de ander spelen weer andere factoren en eigenschappen een rol.
Maar je merkt, het betreft een scala aan details.

En als je meerdere doelgroepen wilt bestrijken, dan heb je ook weer meerdere ideale klanten. En voor iedere ideale klant ga je weer het hele lijstje langs.

Opdracht

Schrijf nu een tekst die bedoeld is voor op je homepage en die jouw potentiële klant ook als eerste leest. Deze tekst staat dus vooraan en bovenaan je website. Het moet een tekst zijn die jouw doelgroep op het lijf geschreven is, die direct deze groep zal triggeren en aanspreken als klant.

Vraag je als eerste af: wat is mijn boodschap? Wat wil ik overbrengen? Houd rekening met zijn voorkeuren/afkeuren, zijn klachten/problemen en zijn doel.

Lees B1.3, mijn meest ideale klant, maar lees ook op de website nog eens B2.5, klantgericht denken. D1.5, klantgericht schrijven, gaat hier ook in het kort over. Beschrijf verwachtingen en mogelijkheden en voorkom dat je kenmerken van jou of je praktijk gaat benoemen. Nogmaals: houd altijd in je achterhoofd, wat is mijn boodschap?
Ook op D2.8, Een perfecte pitch staan nog een aantal interessante ideeën.

Toetsen aan proefpersonen

Laat je tekst lezen door tenminste 3 personen:

 1. Eerst een (mede)student
 2. Daarna iemand uit je netwerk
 3. En als laatste iemand die (zo goed mogelijk) zou passen in jouw potentiële doelgroep

Schrijf bij elke persoon op wat voor feedback je gekregen hebt en hoe je deze feedback verwerkt hebt in je tekst.
Na elke feedback laat je de volgende persoon jouw aangepaste tekst lezen. De derde persoon krijgt dus de  tekst te lezen die al 2x is bijgewerkt. En verwerk dan ook de feedback van deze derde persoon weer in je tekst.

Neem deze tekst en de vorige versies en feedback uitgeprint mee naar het aanstaande lesmoment op 3 februari.
Heb je deze hele procedure goed doorlopen en kun je dat ook laten zien in de les op 3 februari dan kan ik hem afvinken als een van de 3 opdrachten die je moet inleveren. Dit is trouwens een verplichte opdracht voor dit jaar.

In eerste instantie gaat het nu om het inleven en van daaruit het schrijven. Ga uit van een tekst van plusminus 500 woorden.
In de volgende fase gaan we ook de vindbaarheid en andere Search Engine tools meenemen (SEO, Search Engine Optimalisation, Zoekmachine optimalisatie).
In de les van 3 februari gaan we hier verder op door, met het oefenen en leren schrijven naar een doelgroep toe.

Realiseer je dat schrijven schrappen betekent. De eerste tekst is prima maar elke keer weer verbeteren en aanpassen maken de tekst alleen maar scherper, duidelijker!
Ga gewoon aan de slag en merk dat het iedere keer weer beter gaat.

Artificial Intelligence (AI)

Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, zorg dan dat jouw opdracht zo helder en duidelijk mogelijk is. Pas zo nodig elke keer je opdracht aan tot je het resultaat hebt wat je wilt.

Microsoft Edge biedt bijvoorbeeld als browser zo’n mogelijkheid.

Opdracht Jouw klantenprofiel, jouw meest ideale klant

Hoe ziet deze klant er voor jou uit? Wees zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk. En maak het levend, er komt één persoon naar voren die voor jou tastbaar wordt. Dit wordt jou meest ideale klant!
Zie ook bij B1.3, Mijn meest ideale klant, het vereenvoudigde voorbeeld van Jaap.

Wees kritisch op jezelf. Wie wil jij ècht? Neem geen genoegen met maar 4 eigenschappen en dat is het dan. Werk het uit tot minimaal 1 A4-tje.

Laat jouw klantenprofiel lezen aan 2 mensen. Bespreek het.

 1. Een medescholier. Welke feedback geeft deze? Laat de ander meedenken met jou wat jou het beste past.
 2. Kies iemand uit je omgeving die in de buurt komt van jouw profiel. Kan hij/zij zich hierin herkennen? Wat past wel, wat niet? Waar schuurt het?
  Schrijf ook deze feedback op.

Dit is een verplichte opdracht. Voor de studenten van de HVNA, 4e jaar, zie deze opdracht ook als huiswerk voor zaterdag 3 februari.
Heb je hem helemaal uitgewerkt zoals hier beschreven en dat kun je 3 februari ook laten zien, inclusief de feedback, dan kan ik deze afvinken als een van de 3 opdrachten die je moet inleveren voor het einde van het jaar.
Je kunt hem ook later opsturen naar mij en als het volledig is uitgevoerd, kan ik het alsnog afvinken. Stuur hem op naar ejkoedam@gmail.com.