B1.4 Opdracht Mijn meest ideale klant

De bedoeling van deze opdracht is dat jij jouw meest ideale klant tot leven brengt. Je geeft hem of haar een gezicht waardoor jij je beter in de doelgroep kunt verplaatsen. Het is een heel gedetailleerde omschrijving van de persoon die bij jou komt en die alle eigenschappen en kenmerken in zich heeft die hem of haar voor jou ideaal maakt als klant.

Wat hebben jouw ideale klanten met elkaar gemeen? Wat zijn de overeenkomsten?
Noteer ieder kenmerk dat je te binnen schiet.
Denk aan:

 • man, vrouw, LHBTI+
 • leeftijd, baby, kinderen lagere schoolleeftijd, pubers, jong volwassenen, gesettelden, ouderen, bejaarden, mensen in hun laatste fase
 • burgerlijke staat, woon- en gezinsvormen
 • woonplaats, stad of platteland
 • dichtbij, ver(der) weg
 • lokaal, provinciaal of landelijk
 • werksituatie, welke branche of
 • opleidingsniveau
 • inkomsten, weinig of bijstand, gemiddeld, bemiddeld

Maar ook de meer persoonlijke zaken:

 • sporten ze? En welke? Hoe vaak?
 • vrije tijdsbestedingen, hobbies
 • favoriete tv- en radioprogramma’s
 • welke muziek beluisteren ze?
 • wat lezen ze? Welke boeken, kranten en tijdschriften?
 • hoe leven ze? Welke levensstijl?
 • van welke sociale media maken ze gebruik?
 • hoe is hun zoekgedrag op internet? Welke zoekmachines gebruiken ze?
 • hoeveel tijd  besteden ze aan internet, tv, sociale media?
 • welke websites bezoeken ze, welke blogs lezen ze?
 • gaan ze op vakantie? Naar waar? En van welk vervoermiddel maken ze gebruik?
 • auto? Wat voor soort auto?
 • wat eten ze? Vleesliefhebbers, vegetariër, flexitariër, veganist? Lievelingseten?
 • hoe is de rolverdeling thuis?

Denk ook aan:

 • welke (levens-)overtuigingen hebben ze?
 • welke normen en waarden?
 • zijn ze lui, ijverig, perfectionistisch?
 • hoe loopt hun leven, vlekkeloos of met de nodige problemen? En welke problemen dan?
 • hebben ze angsten, bezorgdheden, fantasieën over het leven, henzelf?
 • aan welke voorbeelden spiegelen zij zich? Rolmodellen? Goeroes?
 • hoe beïnvloeden ze hun eigen leven? Zijn ze manipulatief?

En neem ook mee waarvoor ze kunnen komen:

 • wat is hun hoofdklacht?
 • welke andere klachten kunnen een rol spelen?
 • hoe is het met hun zelfvertrouwen gesteld?
 • zijn ze rustig, onrustig, gejaagd of anders?
 • hebben ze angsten? Maken ze over iets zich ongerust?
 • wat zijn hun illusies, desillusies?
 • waar lopen ze tegenaan in hun leven?
 • welke lichamelijke ongemakken spelen hen parten?
 • wat voor therapeut zoeken ze?
 • wat zijn ze bereid te geven voor de therapie? Hoe is hun inzet?
 • welke verantwoordelijkheden nemen ze voor hun lijf, hun klachten?
 • wat zijn hun gevoelens en emoties?
 • wat zijn hun verlangens, verwachtingen naar de therapeut?

Leef je in zoveel als je maar kunt. Kijk ook naar de (vereenvoudigde) voorbeelden eerder op deze website gegeven. Zie ook B1.1 Klantenprofiel.

Niet alles ga je gebruiken natuurlijk, maar voor de een zijn dit de kenmerken van een ideale klant, voor de ander spelen weer andere factoren en eigenschappen een rol.
Maar je merkt, het betreft een scala aan details.

En als je meerdere doelgroepen wilt bestrijken, dan heb je ook weer meerdere ideale klanten. En voor iedere ideale klant ga je weer het hele lijstje langs.