Of spreekt dit je meer aan?

Of zou je het meer zo willen?

D4.0 Advertorial

Wat is een advertorial

Een advertorial houdt ergens het midden tussen een advertentie en een redactioneel artikel (een tekst met een specifiek onderwerp). Deze vorm kom je tegen in kranten, huis-aan-huisbladen, vakbladen en tijdschriften. Denk bij het laatste ook aan vrouwenbladen. Er zijn ook glossy-bladen die vrijwel uitsluitend uit advertorials bestaan. Omdat ze zo lijken op een gewoon redactioneel artikel vinden lezers een advertorial bijna net zo interessant als een redactioneel artikel en worden ze dus beter gelezen dan gewone advertenties. Het komt dus ogenschijnlijk objectiever over dan een gewone reclame.
Meestal staat boven de advertorial de aanduiding ‘advertentie’, ‘promotie’, ‘ingezonden mededeling’ of ‘advertorial’. Omdat ze zo lijken op gewone artikelen, maar wel met meer plaatjes, gaat de lezer er eigenlijk automatisch al van uit dat de advertorial is ‘goedgekeurd’ door het tijdschrift waar het in staat.

Soms moet je een advertorial zelf helemaal kant en klaar aanleveren, soms zijn er journalisten en redacties die deze taak overnemen.

Een goede advertorial brengt de informatie over een product of een dienst in een aantrekkelijk jasje, een interessant verhaal met een goede kop en ondersteunende plaatjes. Wordt het schreeuwerig gebracht, is het inhoudsloos of te technisch dan schiet deze aantrekkelijke vorm zijn doel voorbij, communiceren met de lezer.

Elementen van een advertorial

De elementen van een advertorial kun je ook tegenkomen bij het maken van een folder. Zie ook daar.

Herken je de elementen in de voorbeelden hiernaast? Zie ook dat niet altijd van alle elementen gebruik wordt gemaakt.

Aanduiding

Om te beginnen moet er altijd een aanduiding boven staan die aangeeft dat het om een advertentie gaat en niet om een redactioneel artikel.

Titel

De titel trekt de aandacht en vertelt de lezer waar het over gaat. Op deze manier nodigt de titel uit tot verder lezen

Chapeau

Deze staat ‘als een hoed’ boven de titel en geeft aanvullende informatie. Ook deze kan de interesse van de lezer wekken.

Ondertitel

Soms staat er een ondertitel onder. Deze heeft dezelfde functie als een chapeau.

Lead of eerste alinea

Dit stukje tekst valt op door een afwijkend lettertype en dat het het schuin (italic) of vet (bold) afgedrukt kan staan. Het vormt de inleiding op de tekst en kan de lezer verdere informatie geven waar het artikel over gaat. Omdat het ook een onderdeel is van een redactioneel artikel, zorgt het in een advertorial mede voor het idee dat het niet om reclame gaat. De lead is bedoeld om de lezer de rest van het artikel te laten lezen. Soms bevat het een interessant detail van het artikel, soms geeft het de hoofdpunten al aan.

Tekstblok

Afgeronde stukjes informatie

Tussenkop

Een tussenkop verdeelt de tekst en maakt een structurering mogelijk van de tekstblokken. Helpt op die manier om de lezer verder het artikel in te leiden.

Kader

Een kader zorgt voor de omlijning of inkleuring van een stukje tekst die je graag wilt uitlichten. Het geeft extra informatie die soms moeilijk in de tekst is in te passen.

Illustraties

Illustraties trekken altijd de aandacht en kunnen zo de lezer aanzetten tot verder lezen. Ze hebben als doel om de tekst te ondersteunen, om sfeer te scheppen en essentiële onderdelen van de tekst te benadrukken.

Onderschrift

Verklaart de illustratie en heeft na de illustratie een hoog attentiewaarde.

Teaser

Prikkelt de lezer, trekt de aandacht en kan tot nadenken stemmen.

Productafbeelding

Geeft de lezer de mogelijkheid om jouw product of dienst te herkennen op andere plaatsen. Dat kan ook jouw logo zijn op jouw praktijkbord naast je voordeur.

Afsluitende alinea

Deze is altijd positief en bekrachtigt jouw boodschap. Het geeft je de mogelijkheid om de belangrijkste punten van je boodschap nog eens voor het voetlicht te brengen of met een opmerking aan te sluiten bij het begin van je betoog. Het rondt af.

Feedbackstimulus

Nodigt de lezer uit tot actie. Bijvoorbeeld het bezoeken van je website voor meer informatie, jouw bellen met specifieke vragen of voor het maken van een afspraak.

Afzender

Dat zijn jouw specifieke contactgegevens. Voor e-mail, website, je logo, een foto van jezelf, je telefoonnummer, je adres.

Opdracht

Stel, je krijgt de mogelijkheid om jouw dienst aan te bieden in een vrouwentijdschrift. Maak een advertorial van jouw dienst of product. Zorg dat de belangrijkste zaken ook de aandacht vragen die ze verdienen. Maak de advertorial aantrekkelijk.

Ga verder met D5.0 Visitekaartje