D1.1 Persbericht

Free publicity

Dit is gratis publicitaire redactionele aandacht. je komt gratis in de krant. Dat is mooi en het kost je geen cent. Groot nadeel is dat jij de inhoud van het krantenartikel niet kunt beïnvloeden. De pers kan dus alles over je schrijven zonder dat jij dit kunt corrigeren. Alleen achteraf zou dat kunnen en dan vooral als de feitelijke informatie niet klopt. Aan free publicity kun je geen eisen stellen.

Maar free publicity kan ook zijn dat jouw persbericht over een te houden cursus in het huis-aan-huisblad wordt gepubliceerd. Of je hebt een reactie op een ontwikkeling geschreven en de pers heeft dit overgenomen. Een voorbeeld hiervan is het persbericht wat ik voor het Samenwerkingsverband klassiek homeopaten Zwolle e.o. heb geschreven op 19 november 2001 en wat in verkorte vorm verscheen in de Zwolse Courant (nu de Stentor) op 23 november.

Dit was het persbericht van 19 november 2001. Toen ging alles nog per post.

En dit werd een paar dagen later geplaatst in de Zwolse Courant (de Stentor), editie Zwolle

Persbericht

Ook een persbericht moet je afstemmen op je doelgroepen. Dat zijn er bij een persbericht minimaal twee:

 • De doelgroep(en) die het persbericht moeten lezen in krant of andere media.
 • De redactie van de krant. Ook de redacties richt zich op  bepaalde doelgroepen en hoe meer jouw persbericht aansluit bij hun doelgroepen en wat zij belangrijk vinden, hoe interessanter jouw persbericht voor hen kan worden.
  Schrijf het persbericht daarom ook in de toon en stijl van de krant. Hoe minder een redactie hoeft te doen aan jouw persbericht, hoe meer kansen je maakt om geplaatst te worden.
  Houd ook rekening met het verschil tussen dagkranten en huis-aan-huisbladen. De laatsten hebben andere doelen, definiëren nieuwswaarde ook wat ruimer en zijn makkelijker geneigd lokale informatie op te nemen dan dagkranten, ook al hebben die een lokale of regionale pagina.
  Hoe kleiner het blad of de krant, hoe meer invloed je vaak hebt op de plaatsing.

Schrijfstijl persbericht

Een persbericht is een nieuwsbericht.   Nieuws, we zagen dat al eerder, is een nieuw product, een nieuwe dienst, nieuw beleid maar ook een spectaculaire aanbieding. Nieuws is ook overheidsbeleid dat een bedreiging vormt voor de onderneming. En nogmaals: Hoe groter de nieuwswaarde, hoe meer kans je maakt op plaatsing. Oefening ‘Persbericht is nieuwsbericht’.

De tekst van een persbericht ademt de sfeer van nieuws. Vermijd daarom de verleden tijd in je persbericht en houd een wat afstandelijke schrijfstijl aan. Oefening ‘Schrijfstijl persbericht’.

Tips

 • Om met het meest “opwekkende” te beginnen, de meeste persberichten eindigen in het ronde archief (de prullenbak). Een redactie krijgt echt tientallen of nog meer persberichten binnen. Wat voor de een relevant en nieuws is, is voor de ander het zoveelste bericht dat rechtstreeks de prullenbak in mag. Houd daarom alle adviezen die hier gegeven worden in de gaten.
 • Lever de tekst digitaal aan. Ook hierdoor maak je meer kans dat het wordt overgenomen.
 • Als je de juiste gegevens niet hebt van het redactieadres: bel na. Zorg voor een juiste adressering!
 • Zorg dat alles actueel is.
  Let hierbij ook op een goede tijdsplanning. Een persbericht maakt meer kans om op dinsdag of woensdag geplaatst te worden dan op zaterdag omdat op maandag of dinsdag minder persberichten worden aangeleverd.
 • Zorg dat de spelling correct is en dat het bericht er netjes uitziet.
 • Houd de tekst kort, relevant en overzichtelijk.
 • Gebruik ‘normale’ taal, vermijd terminologie en beroepstaal.
 • Stuur een of twee  goede foto’s mee om het op te leuken, natuurlijk wel digitaal en in een lage resolutie! Vermeld dat de foto’s vrij zijn van copyright.  Op deze manier weet de redactie dat zij bij plaatsing geen problemen hoeven te verwachten. De foto’s moeten wel iets toevoegen.
  Zorg dat ze maximaal 2-3 Mb aan geheugen kosten en geef aan dat de foto’s ook in een hogere resolutie aangeleverd kunnen worden.
  Bundel foto’s en tekst samen in één Pdf. Hoe minder werk de redactie heeft aan jouw bericht, hoe meer kans je maakt dat het geplaatst kan worden.
 • Geen cadeautjes of wat ook meesturen. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid.
 • Nabellen werkt vaak averechts. Is wel afhankelijk van het medium. Hoe groter het blad of de krant, hoe minder nabellen effect heeft. Redacteuren zijn vaak ontzettend druk bezig en worden dan gestoord door (en van) telefoontjes van mensen die willen weten of hun persbericht ontvangen is. Als redacties geïnteresseerd zijn, bellen ze wel.
 • Kom beloftes na. Staat iemand vermeld als informatiebron, zorg dat die persoon dat weet en ook beschikbaar is! Bereid deze personen ook voor zodat ze ook vragen naar aanleiding van het persbericht kunnen beantwoorden.
  Zorg er ook voor dat wat je schrijft klopt. Als je aangeeft dat er een webshop is, zorg dan dat die er ook is. De krant wil alleen schrijven over een nieuwsfeit als het klopt, dus een product bijvoorbeeld moet werkelijk verkrijgbaar zijn.
 • Meeliften op anderen.
  Voorbeeld: De universiteit van Groningen werkt zich even in de kijkerd door een felicitatieadvertentie te plaatsen over hun leerling Epke Zonderland die met de Olympische Spelen in Londen, 2012 goud gewonnen heeft.

Fouten

 • Te lange persberichten
 • Als de naam van de redacteur of de bedrijfsnaam verkeerd gespeld zijn of als nog steeds het persbericht naar die specifieke redacteur gestuurd wordt, maar de arme man is al tijden weg.
 • Als je als afzender of informant niet bereikbaar bent als de journalist meer informatie wil. Ben je op zo’n moment niet bereikbaar, dan stopt hun inspanning ook.
 • Als het nieuws niet herkenbaar is.
 • Ludieke acties verdwijnen ook vaak de prullenbak in.

Elementen van een persbericht

 • Afzender: naam van de organisatie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel logo. (1)
 • Vermeld altijd de datum, zo ziet de redactie direct of het om een vers of om een oud persbericht gaat. Oud kan al zijn als het bericht 1 dag oud is.
 • Headline/kop: altijd Wat en Wie, in telegramstijl. Het liefst met een werkwoord. (4)
 • Lead: Dit is de eerste alinea en bevat 4 van de 5 W’s (wie/wat/waar/wanneer/waarom). Geef hierin, indien gewenst, een functionele herhaling van Wie en Wat (dus met meer informatie). (5)
 • De rest van de tekst (de platte tekst)  bevat de 5e W en is oprolbaar. Dat wil zeggen, het minst belangrijke staat achteraan en kan dus het meest makkelijk en zonder te veel risico dat de inhoud te lijden heeft, geschrapt worden. Het meest belangrijke staat bovenaan. Of anders gezegd: de platte tekst gaat van algemeen naar gedetailleerd. (6)
 • Tussenkoppen: dienen kort te zijn. Zij geven de essentie van de alinea weer. (8)
 • Nadere informatie: naam, functie en (privé)telefoonnummers van de contactpersoon of personen. (13)
 • Alles tussen de aanduiding P E R S B E R I C H T  (2) en het afsluitteken ////// behoort bij het persbericht. (11)
 • Een pagina-aanduiding is alleen nodig als er meerdere pagina’s voorkomen in het persbericht. Vaak is dit bij de papieren versie het geval. Stuur je het digitaal aan, dan loopt het persbericht gewoon door en is een pagina-aanduiding overbodig. (10)
 • Ook een woordverwijzing is alleen nuttig als het document uit meerdere pagina’s bestaat. Ook deze vervalt als je het persbericht digitaal verstuurt. (9)
 • Is er een bijlage, bijvoorbeeld een foto, vermeld dit dan onder het persbericht. Laat altijd weten of de foto van jezelf is en dus vrij van copyright. Mochten hier twijfels over bestaan, dan zal de foto ook nooit gebruikt worden. (12)

Quickscan?

Je kunt je persbericht ook laten scannen met bijvoorbeeld de quickscan-analysetool van ANP Pers Support.

Voor een persbericht betalen?

Er zijn steeds meer redacties die geld vragen voor een persbericht. Als je er zeker van wilt zijn dat deze geplaatst wordt èn je afspraken wilt maken over waar in de krant of het magazine jouw persbericht geplaatst wordt èn je er een foto bij wilt hebben, is dit een optie. Het wordt op deze manier een vorm van reclame. Daar zit een prijskaartje aan maar om je boodschap een aantal weken te laten horen/zien, kan dit werken.

Wat opvalt aan het voorbeeld is dat er geen reclame boven het artikel staat maar dat onderaan in de tekst vermeld wordt dat het om een partnerbijdrage gaat. Dat het geen reclame is, wordt zo een beetje weggemoffeld.

Opdracht PERSBERICHT

Jij gaat binnenkort officieel open met je praktijk. Je hebt het een en ander georganiseerd voor een open dag. Ook komt een plaatselijke hotemetoot jouw praktijk openen. Schrijf een persbericht hiervoor. Motiveer al je keuzes! Waarom kies je voor deze boodschap? Waarom voor deze kop? Wat is de relevantie?

Laat je persbericht aan 2 andere studenten lezen en vraag ze om commentaar. Let daarbij op

  • structuur (zoals in dit hoofdstuk beschreven)
  • duidelijke boodschap?
  • goed en foutloos Nederlands
  • goede kop?
  • is het persbericht relevant? Heeft het met een bepaalde actualiteit te maken?

Lees verder D1.2 Omgaan met de pers