B2.3  Hoe bereik ik mijn klant?

Met deze strategie uit de marketing leer je hoe je gestructureerd in stappen je klant kunt bereiken.

Communicatiestrategie

 1. Je doel
  Wat wil je bereiken? Hiervoor ga je inventariseren  wat je situatie is, je analyseert deze en komt tot een  probleembeschrijving. En van hieruit kun jij je doel beschrijven.

Voorbeeld: Je wilt over een jaar een praktijk starten in  reflexmassage. Je hebt alleen nog maar ervaring opgedaan vanuit de  stages die je doorlopen hebt. Weinig zelfstandige ervaring en eigenlijk nog geen cliënten, behalve de vrienden die je al hebt behandeld. Je kan   nog meer ervaring gebruiken en je wilt binnen een jaar een aantal  cliënten zelfstandig behandeld hebben (doel).

2. Doelgroepbepaling
Als je je doel weet, moet je ook gaan uitzoeken bij welke mensen dit doel verwezenlijkt kan worden.

Voorbeeld: Veder gaand met eerdergenoemd voorbeeld, wil je die  cliënten graag vinden in je vriendenkring. In ieder geval in de kring  mensen die direct om je heen staan en waar je met de regelmaat van de  klok contact mee hebt.

 1. Doelstelling
  Je hebt je doel bepaald, weet waar jij je doelgroep kan vinden en hieruit kun jij je doelstelling formuleren.

Voorbeeld: Binnen een jaar wil ik 5 mensen uit mijn omgeving een  volledige behandeling gegeven hebben. Je hoeft er nog niet echt aan te  verdienen, maar je kosten wil je er wel uit hebben. Dit is  realiseerbaar, meetbaar en acceptabel en ik heb mezelf een bepaalde  tijdmarge gegeven.

 1. Jouw boodschap
  Wat wil je zeggen? Dit moet je  helder weten te formuleren en de mensen om je heen moeten dit ook  aantrekkelijk vinden. Ze moeten dit ook willen.

Voorbeeld: Je gaat overal waar je komt vertellen met welke leuke  opleiding je bezig bent en hoe bijzonder de reacties waren van de mensen   die je al eerder hebt behandeld. Je bent helemaal enthousiast en geeft   aan dat je nog mensen zoekt voor je studie die tegen een  onkostenvergoeding ook dit mee willen maken.

Zie voor uitgebreide informatie over de boodschap, het hoofdstuk Mijn boodschap.

 1. Strategie
  Langs welke route wil je je doel bereiken?
  Je bepaalt hoe je de communicatie wilt aanpakken om je doelstellingen te bereiken en je doelgroepen te benaderen.
  Je maakt keuzes met betrekking tot de tijd die je je hiervoor geeft, de toon van je activiteiten (bijvoorbeeld, zakelijk of persoonlijk),

Voorbeeld: Je bedenkt dat je overal waar je komt over je studie en  wat je wilt, kunt vertellen. In eerste instantie doe je dit bij je  directe vrienden, maar je kunt ook in je andere netwerken je boodschap  ventileren.

 1. Tactiek
  In deze fase ga je kiezen welke middelen je gaat inzetten. Welke media kies je?

Voorbeeld: Om je doelgroep te bereiken kies je hier voor  visitekaartjes. Ook aan verschillende netwerkbijeenkomsten ga je  deelnemen. Je twittert je bedoelingen en ook op Facebook en Hyves stel  je je vraag.

 1. Planning
  Hier gaat het om de volgorde van je activiteiten.

Voorbeeld: Je twittert gelijk. Ook een account op[ Hyves en Facebook kun je vandaag  of morgen realiseren. De visitekaartjes laat je eerst ontwerpen en je gaat daarna op zoek naar een drukker.

 1. Budget
  Waar leg je financieel de accenten?

Voorbeeld: De visitekaartjes kun je door die vriend voor een  vriendenprijsje laten ontwerpen en je gaat op zoek naar een goede maar  vriendelijk geprijsde drukker. Je kiest voor mooi stevig papier maar  gezien de prijs niet voor glanzend papier. Op deze manier kan je het  allemaal binnenje budget houden.

 1. Evaluatie
  Tussendoor en aan het eind èn naderhand evalueer je of het allemaal volgens plan verloopt.

Voorbeeld: Vooral de vriend die voor je wil ontwerpen, heeft veel  vertraging. Je moet ‘m voortdurend achter de broek zitten, maar  uiteindelijk komt er een mooi ontwerp uit voort.

 1. Randvoorwaarden
  Niet een echte fase maar wel goed om even stil te staan bij tijd, geld, menskracht en je support. Dit is voor iedereen weer anders.

Voorbeeld: Tijd en geld zijn goed te doen. Menskracht is even een  aandachtspunt omdat je een ontwerper mist die creatief uiting kan geven aan een logo wat jij al in je hoofd hebt. Support is ook geen probleem, die  krijg je van heel veel  mensen uit je netwerk en ze willen je ook ondersteunen.

Case

De situatie is veranderd. Was jouw therapie en praktijk eerst nog nieuw en veelbelovend, nu begint alles meer gewoon te worden en lijkt het er op dat mensen het ook wat saai gaan vinden. Mensen zien niet meer zo snel de voordelen in van jouw therapie en richten hun aandacht op nieuwere methoden en gebruiken. Het lijkt wel of je de aandacht niet meer zo kan vasthouden als eerder. Ook lezingen die je geeft, worden maar minimaal bezocht. Hoe ga jij het tij keren?

Je hebt dus moeite de klanten te bereiken en zal je koers moeten bijstellen. Blijkbaar moet je opnieuw je klantengroep tegen het licht houden en moet je je misschien wel richten op een ander soort klant. Loop de verschillende stappen van bovenstaande communicatiestrategie langs en ga de verschillende stappen (her)formuleren.

Oefening

Vul het stappenplan in wat hoort bij deze communicatiestrategie ‘Hoe bereik ik mijn klant?’ aan de hand van bovenstaande case.

Ga nu verder met B2.4 Mezelf onderscheiden. Klik erop als je zover bent.