A1.2  Zelftest Ondernemersvaardigheden en -eigenschappen

Een kleine test om voor jezelf eens na te gaan of je bepaalde vaardigheden en kenmerken hebt in bepaalde situaties. Sommige zaken richten zich vooral op je vakgebied (in dit geval therapeut), anderen meer op het ondernemerschap. En zoals bij veel dingen, sommige zaken richten zich op zowel het een als het ander.

Kruis aan. Je kunt in 5 stapjes kiezen tussen nooit/0% en altijd/100%

      Nooit/0%                                                     Altijd/100%

□   □   □   □   □

A1.2  Zelftest Ondernemersvaardigheden en -eigenschappen

Een kleine test om voor jezelf eens na te gaan of je bepaalde vaardigheden en kenmerken hebt in bepaalde situaties. Sommige zaken richten zich vooral op je vakgebied (in dit geval therapeut), anderen meer op het ondernemerschap. En zoals bij veel dingen, sommige zaken richten zich op zowel het een als het ander.

Kruis aan. Je kunt kiezen tussen nooit/0% en altijd/100%

Nooit     25%      50%      75%      altijd

□   □   □   □   □

Jezelf

Ken jij jezelf goed genoeg?
Kun je ZIJN? Heb je rust en balans?
Kun je bij jezelf blijven?
Kun je omgaan met (eigen) grenzen?
Kun je afstand nemen / houden?

Vertrouwen

Heb je zelfvertrouwen?
Durf je beslissingen te nemen?
Kun je omgaan met twijfel?

Non-verbaal

Kun je non-verbale signalen bewust gebruiken?
Kun je contact opbouwen?
Kun je empathisch werken?
Kun je observeren?
Herken je de essentie in de ander/in het contact?

Gesprek

Kun je de goede vragen stellen?
Kun je luisteren?

Presenteren

Kun je duidelijk informatie overbrengen?
Kun je spreken in het openbaar?
Durf je naar buiten te treden / jezelf te presenteren?

Zakelijk

Kun je zakelijk zijn?
Wil je ook zakelijk zijn?
Kun je omgaan met tijd?
Durf je geld te vragen voor je deskundigheid?

Wat je kunt, ga je dat ook DOEN?

Nu gaan we verder met  1.3 Zakelijkheid versus Spiritualiteit. Klik erop als je zover bent.