Deze website is nog gloednieuw. Ik ben bezig de diverse hoofdstukken in te vullen. Zijn ze ingevuld dan zijn deze ook aanklikbaar. Veel inspiratie en plezier met de inhoud!

D2.4  Evenementen

Je kunt denken aan beurzen, individueel of via een beroepsvereniging; wijkmanifestaties; samen met je collega’s of alleen; de kosten; samen met anderen – met wie wil je geassocieerd worden en met wie niet?; parkeerruimte; uitladen; opzetten van de tent/kraam; natje en droogje; plaspauzes; hoe trek je de aandacht; op mensen afstappen of afwachten?,; zelf de beurs op?; beschikbaar of houd je je afzijdig; sta je in een groepje bekenden de praten; presentjes; feedbackformulier; iets nasturen; schade; wie is verantwoordelijk voor welke schade; aansprakelijkheid; boekenbeurs; aantrekkelijkheid van de kraam, kleurgebruik; welke indruk wil je maken?; welke boodschap wil je uitdragen?; ondersteuning van je beroepsvereniging?; afspraken over kleding; parfum en lichaamsluchtjes; minipresentaties; mini-intakes; voordoen/laten zien/demonstraties; samenwerkingen?; het delen van de kraam; achterlaten van je kraam voor de volgende dag; kostbaarheden/kostbare apparatuur weer mee naar huis nemen?; op tijd klaar; afbreken van de kraam; welk plekje heeft je kraam op de beurs en heb je hier inspraak over; evaluatie;

Ga verder met D2.5 Netwerken