A1.1  Ondernemerstypen

Zes ondernemertypes

Om zicht te krijgen op het soort ondernemer, zijn er diverse onderzoeken hiernaar verricht. Een van de onderzoeken staat hier. En waar herken jij jezelf het meest in?

Marktonderzoekbureau Motivaction onderzocht kleinere ondernemingen met maximaal 50 man personeen en keek naar de drijfveren van deze ondernemers en hoe ze met deze drijfveren omgaan.

De reden dat juist deze groep is onderzocht, is dat de invloed van deze ondernemers op het bedrijf nog relatief groot is. Ondernemers met meer personeelsleden laten vaak beslissingen over aan specialisten in het bedrijf.

Bij kleinere bedrijven spelen de karaktertrekken van de ondernemer een grotere rol. Alle onderzochte ondernemers konden zich vinden in de stelling dat hun persoonlijkheid wordt weerspiegeld in het bedrijf.

Hoewel de verschillende ondernemerstypen sterk van elkaar verschillen, hebben ze een aantal zaken gemeenschappelijk. Zo hebben ze allemaal een sterke behoeft aan onafhankelijkheid, willen ze zelf bepalen wat ze doen en willen ze geen verantwoording hoeven af te leggen aan een baas. Ook hebben ze een sterke persoonlijkheid en houden ze van afwisseling.

De verschillen uiten zich op andere vlakken, de mate waarin ondernemers willen vernieuwen, hoe sociaal ze zijn, welk belang ze hechten aan status en wat hun levensdoel is. Op basis van deze verschillen zijn de ondernemers ingedeeld in zes typen.

De pragmaticus

De pragmaticus heeft liefde voor het vak, hart voor zijn klanten en oog voor zijn personeel. Het is de typische no-nonsense ondernemer. Het bedrijf is zijn kindje, een tweede bedrijf erbij zou de pragmaticus leuk vinden, maar afscheid nemen van zijn eerste zaak? Dat nooit. Hij voelt zich emotioneel sterk verbonden met zijn bedrijf.

Status is voor dit type niet belangrijk, je zal hem dan ook nooit horen opscheppen over zijn zaak. Ook borrelen en netwerken zijn aan deze ondernemer niet besteed. Die tijd kan beter aan werken besteed worden.

Op het gebied van techniek staat hij open voor vernieuwing en nieuwe dingen, maar is hij eerder trendvolgend dan trendsetter. Zo zal hij niet meteen de nieuwste mobiele telefoon kopen, maar pas als hij er goede verhalen over heeft gehoord. De pragmaticus laat de crisis vrijwel aan zich voorbij gaan. Het zal zijn tijd wel duren. Hij raakt niet in paniek, als het misgaat ziet hij dan wel weer hoe hij het oplost.

De ontplooier

Voor de ontplooier is het belangrijkste dat werk ook leuk is. De ontplooier is voor zichzelf begonnen omdat er bij zijn huidige werk geen groeimogelijkheden meer waren. Nu doet hij hetzelfde werk, maar dan voor zichzelf. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal in het werk. Ze hechten veel waarde aan zelfontplooing en plezier in het werk.

Dit type ondernemer is sociaal, houdt van samenwerken en schakelt gemakkelijk anderen in. De ontplooier is hoog opgeleid en blijft zich ontwikkelen. Vaker dan anderen investeert deze ondernemer in cursussen en opleidingen. Ook zitten er in deze groep relatief veel vrouwen, ruim een derde van de ontplooiers is vrouw.

De crisis ziet de ontplooier met vertrouwen tegemoet. Er zijn nog wel groeikansen, maar vooral op het eigen vakgebied. Hij denkt vooral in uitdagingen in plaats van in problemen. Hij is sterk toekomst georiënteerd.

De jager

De jager is de snelle jongen, hij is bijzonder gedreven en houdt er van om te pionieren. Hij denkt in mogelijkheden en is altijd op zoek naar iets nieuws. Gaten in de markt zien is zijn specialiteit. Het doel van ondernemen is om snel rijk te worden, en dat gaat niet zonder het nemen van risico’s. Hij hecht veel belang aan status en succes. Voor de jager is het krijgen van respect en waardering heel belangrijk.

Ook gaat er geen feestje of partij voorbij of de jager is aanwezig. Netwerken is zijn specialiteit, en dan het liefste met behulp van state of the art technologie.

Voor de jager is de crisis een uitkomst. Overal zijn kansen te halen, nieuwe bedrijven over te nemen. Het feit dat de banken terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten om al deze nieuwe kansen te financieren, is de jager een doorn in het oog.

De expert

De expert is geen teamplayer, hij doet het liefst alles zelf omdat hij vindt dat hij alles toch beter kan. Delegeren is voor de expert verlies van controle. Inhoud en kwaliteit vindt de expert de belangrijkste criteria voor alles. Lolligheid en oppervlakkigheid zijn aan dit type ondernemer niet besteed. Hij heeft een relatief hoge geldingsdrang.

Financieel gewin is niet de drijfveer van de expert. Het gaat om erkenning van zijn vakmanschap. Op gebied van nieuwe technologie weet de expert wat er leeft, maar kijkt de kat uit de boom. Hij hecht veel waarde aan vernieuwing, omdat dat voor hem een middel is om up-to-date te blijven en kwaliteit te leveren.

In de economische crisis vertrouwt de expert op zijn vakmanschap. Zijn expertise zal hem door deze moeilijke tijden slepen. Om met zijn bedrijf te overleven gaat de expert terug naar de basis. Overbodige fratsen worden overboord gezet en risico’s vermeden.

De hoeder

De hoeder heeft nooit bewust gekozen voor het ondernemerschap, het is zo gegroeid. De hoeder heeft een bedrijf overgenomen of is vanuit werkloosheid voor zichzelf begonnen. Het werk zelf vindt dit type ondernemer wel leuk, maar alles wat erbij komt kijken niet. Hij heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het bedrijf en het personeel. De verantwoordelijkheid die erbij komt kijken is een grote last voor de hoeder. Hij hecht aan normen en waarden, is plichtsbewust en tamelijk conservatief. Net als de pragmaticus is hij eerder trendvolgend dan trendsettend,

De reden dat de hoeder blijft ondernemen is verantwoordelijkheidsgevoel, voor klanten en werknemers. Al droomt hij er soms wel van om weer in loondienst te gaan.

De crisis is voor de hoeder angstaanjagend. Hij heeft zijn handen al vol aan het runnen van zijn bedrijf, dit kan hij er ook niet nog eens bij hebben. Ogen dicht en hopen dat het snel weer voorbij gaat, dat is de crisisstrategie van de hoeder.

De einzelgänger

Relatief het kleinste deel van de ondernemers is einzelgänger. Zelfbeschikking en vrijheid zijn voor dit type ondernemer erg belangrijk. De einzelgänger heeft geen behoefte aan spanning of vernieuwing en hoet ook niet in de schijnwerpers te staan. Hij wil gewoon ongestoord zijn werk doen. Status en geld verdienen zijn niet zo belangrijk, als het maar genoeg is om van te leven. Hij heeft niet zoveel behoefte om in de schijnwerpers te staan.

Dit is de meest conservatieve type ondernemer, aan vernieuwing doet hij niet. Zakelijk is hij conservatief. Hij houdt alles graag bij het oude en is risico vermijdend. Daarom is het voor de einzelgänger moeilijk om op de crisis in te spelen. Prijsverlaging is zijn belangrijkste en enige wapen.

Bronnen: het Businesslocusmodel dat onder andere is ontwikkeld door Motivaction; businessinsider.nl; ikgastarten.nl. Heel veel bedrijven hebben hier al iets over geschreven en van elkaar geleend.

Opdracht

Tot welk typen voel jij je het meest aangetrokken? En met welke heb je het minste affiniteit?

Nu gaan we verder met  1.2 Zelftest ondernemersvaardigheden en -eigenschappen. Klik erop als je zover bent.