D1.4 Interview

‘Alles wat u zegt, kan tegen u gebruikt worden’. Deze uit politieseries roemruchte waarschuwing, zou ook bij een interview door een journalist niet misstaan. Daarom, let op de volgende zaken:

De pers

Aandachtspunten waar je op kunt letten zijn:

 • Vraag de insteek van het interview. Op deze manier kun jij je ook beter voorbereiden.
 • Maak afspraken over het lezen van de tekst.
  • Je kunt achteraf alleen commentaar geven op de feiten.
  • Je hebt dus geen invloed op de teneur van de tekst van het artikel Daarom is het ook belangrijk dat je de insteek weet.
  • Ook als het interview afgelopen is, let op wat je zegt. Off the record en small talk kunnen in principe ook gebruikt worden.
  • Houd het interview zo mogelijk in een voor jou prettige ruimte. Op eigen terrein?

De inhoud

Let ook op het volgende:

 • Gebruik spreektaal
 • Laat de inleiding van het gesprek niet alleen over aan de journalist
 • Probeer niet de stiltes in een gesprek op te vullen
 • Focus je op de boodschap. Dat is wat jij naar buiten wilt brengen en dat zijn dus niet de vragen van de interviewer. Wat wil JIJ vertellen?
 • Breng steeds het gesprek weer terug op die boodschap. Je hoeft niet persé antwoord op de vragen te geven.

“Ja, dat is inderdaad ook een hele goede vraag. Wat ik nou zo bijzonder vind, is ……”

 • Een journalist weet van niets. Alles wat hij weer hoort, komt van jou.
 • Houd achtergrondinformatie bij de hand. Geef de interviewer eventueel informatie mee.
  Je laat hiermee ook zien dat je oog hebt voor zijn of haar probleem er een goed artikel van te maken, want de interviewer heeft, zoals gezegd, ook zijn informatie nodig.
 • Bedenk van tevoren al de moeilijke vragen. Dit is een fantastische manier je op het interview voor te bereiden.

Opdracht

Je bent net met je praktijk begonnen en de plaatselijke krant ziet jou idee wel zitten om een interview te houden. Je wordt gevraagd om een interview te geven over de problemen in jouw professie waar net veel om te doen is geweest.

Bedenk nu welke problematische vragen aan jou gesteld kunnen worden. Realiseer je dat je voor een echt interview ook de antwoorden overtuigend moet kunnen ophoesten.
Maak een overzicht van alle vragen die je je maar kan voorstellen en zet jouw antwoord hier achter. Houd er rekening mee dat er vervolgvragen kunnen komen op jouw antwoord en neem je antwoorden hierop ook mee. Gebruik je de voorbeeldvragen, voeg daar dan minimaal 3 vragen aan toe die je zelf nog bedenken kunt.

Voorbeelden van vragen als het om natuurgeneeskunde gaat:

  • Hoe groot is het placebo-effect? Is het niet zo dat het vooral suggestie is?
  • Waarom werkt het bij de een wel en bij de ander niet?
  • Hoe komt het dat het nog steeds niet bewezen is?
  • Kun je met natuurgeneeskunde van kanker genezen?
  • Hoe kijk jij aan tegen de dood van Sylvia Millecam?
  • Kun je überhaupt iets met natuurgeneeskunde genezen?
  • Waarom duurt het altijd lang?
  • Waarom zijn veel huisartsen niet voor natuurgeneeskunde?

Je ziet, veel vragen kennen een onderbewust statement. Er wordt al iets beweerd, wat in de vraag verwerkt zit. Het zijn de vooroordelen en de onwetendheid en onkunde waar je in interviews mee te maken kunt krijgen.

Lees verder D1.5 Klantgericht schrijven