Vaardigheidsoefening: Pastinakel groente- en fruitabonnement

De eigenaar van de biologische-dynamische groentewinkel Pastinakel  wil een folder verspreiden in de buurt met informatie over het groente- en fruitabonnement. Deze folder moet uiteraard wervend zijn en bij  voorkeur ook mensen over de streep trekken die nog nooit bij de  biologische-dynamische winkel gekocht hebben.

  1. Schrijf een inleidende zin voor deze folder.
  2. Bedenk een stimulerende kop en een informatieve onderkop.
  3. Geef door koppen aan hoe de folder moet worden opgebouwd.
  4. Welke toepasselijke pay-off haakt zich vast in het geheugen van de lezer?

Verdere informatie over Pastinakel lees je hieronder.

De eiganaar van de biologisch-dynamische groentezaak Pastinakel heeft   een nieuw plan bedacht om meer klanten naar zijn winkel te krijgen: het  groente- en fruitabonnement. Dit houdt in dat klanten zich kunnen  abonneren op een wekelijkse tas met groenten en fruit, die ze laten  bezorgen of zelf ophalen. Pastinakel vult de tas met de groenten en het fruit van het seizoen. Dat kunnen bekende prducten zijn, zoals appels, peren, bloemkool en spinazie, maar de tas kan ook verrassingen bevatten,  zoals schorseneren,kumquats, ugly’s of alfalfa. Bij die minder bekende  soorten levert de winkel dan een folder met informatie en tips voor de  bereiding.

De pakketten zijn verkrijgbaar in drie formaten en dus ook in drie  prijscategorieën. Afhalen is uiteraard goedkoper dan bezorgen. Het  opgeven van wensen is uitsluitend mogelijk als men meer groenten of  fruit wenst te bestellen. De inhoud van de tassen is duurder dan wat de producten kosten bij een ‘gewone’ groentezaak; dat heeft te maken met de  zorgvuldige teelt zonder kunstmest en schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Voor antwoordsuggesties, klik hier.

Terug naar Hoofdstuk 12, Folder – Tekstschrijven