Ben ik wel of niet BTW-plichtig en heb ik daarin ook een keuze?

Vrijgestelde medische diensten

Belangrijk hierbij is of je zoals dat heet, vrijgestelde medische diensten verricht. Dit valt weer terug te lezen in het Besluit van de Staatssecretaris van 29 maart 2016 (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-17339.html).                                                                                                                                    
In dit besluit zijn de voorwaarden aangegeven voor een niet-BIG-beroepsbeoefenaar wanneer hij de BTW vrijstelling voor medische diensten kan toepassen.
Hiervan is sprake als de desbetreffende medische beroepsbeoefenaar zich bezighoudt met de gezondheidskundige verzorging van de mens en kan aantonen dat hij/zij hiervoor over beroepskwalificaties beschikt die waarborgen dat die diensten een kwaliteitsniveau hebben dat gelijkwaardig is aan het kwaliteitsniveau van een Wet BIG beroepsbeoefenaar.

Van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is sprake indien:
– een afgeronde op zijn beroepsuitoefening gerichte gezondheidskundige HBO -Bachelor opleiding; of
– een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met relevante kennis en ervaring;
– een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met een andere op zijn beroepsuitoefening gerichte aanvullende gezondheidskundige opleiding.
In alle gevallen dient de beroepsbeoefenaar in het bezit te zijn van een diploma Medische Basiskennis (MBK) of Psychosociale basiskennis (PSBK).
Vaak wordt het vorengaande getoetst door een beroepsvereniging of koepel zoals de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire  Zorg).

Voordeel om geen btw te hoeven afdragen is dat je geen verplichting hebt om deze per kwartaal op te geven bij de Belastingdienst.
Nadeel is dat als je geen btw hoeft af te dragen, je ook niet de btw van jouw uitgaven mag aftrekken van de winst. Om met Johan Cruijff te spreken “elk voordeel heb se nadeel”.

Tip

Voldoe je aan de eisen voor vrijgestelde medische diensten, vermeld dit dan op je factuur.
Bijvoorbeeld: Consult gericht op het werken aan de gezondheid van de individuele mens (nul tarief BTW)

BTW belaste prestaties

Voldoe je niet aan de voorwaarden dan is er waarschijnlijk sprake van met BTW belaste prestaties. Dit betekent  dat je dus 21% BTW moet rekenen over de activiteiten die je in rekening brengt. Maar misschien heb je nog iets aan de KOR. (Zie Vrijstelling omzetbelasting via de KOR hieronder)

Doe je ook nog andere zaken in je praktijk, bijvoorbeeld relatietherapie, dan vallen die niet onder deze vrijgestelde medische diensten en zul je hier dus wel BTW over moeten afrekenen.
Maar als die specifieke omzet hiervan lager is dan 20.000 euro per jaar, kun je vrijstelling aanvragen van je omzetbelasting via de KOR, de kleine ondernemingsregeling.

Vrijstelling omzetbelasting via de KOR

Sinds 2021 kun je eventueel kiezen voor een vrijstelling omzetbelasting. Indien jouw belaste omzet in een kalenderjaar lager is dan 20.000 euro per jaar exclusief BTW, dan kun je kiezen voor een omzetvrijstelling met een aanvraagformulier (klik op Melding kleine ondernemersregeling). 

Bronnen: Staatscourant 01-04-2016, NVKH

Disclaimer

Controleer alles zelf zodat je er zeker van bent dat het klopt. De website erkent geen aansprakelijkheid. Wil je iets zeker weten en twijfel je nog, neem contact op met de Belastingdienst. Zij kunnen je dingen ook uitleggen.

Zijn er intussen zaken veranderd en staat het nog niet correct op deze website, laat het me weten. Doel van deze website is tenslotte dat de informatie hierop zo juist mogelijk is.

Voorbeeld

Stel je verdient met je praktijk 1500 euro per maand. Maar je hebt ook nog afspraken voor relatietherapie, minimaal 2x per maand en je verkoopt Indonesisch houtsnijwerk. Geen logische combinatie maar hier even als voorbeeld. Met de relatietherapie verdien je nog eens 3oo euro in de maand en jouw Indonesisch houtsnijwerk loopt goed via je website.

In totaal werk je 11 maanden van het jaar. Dat levert je 11 x 1500 euro = 16.500 euro op.
Met je relatiewerk verdien je 11 x 300 euro = 3300 euro.
En jouw Indonesisch houtsnijwerk brengt netto (dus na aftrek van inkoop, vracht- en andere kosten m.b.t. het houtwerk) 10.000 euro op.

Wat jij met je praktijk verdient, is BTW-vrij. Jouw praktijkwerkzaamheden worden gezien als werken aan de gezondheid van de individuele mens.
Het relatiewerk valt daar niet onder, evenals het houtsnijwerk. Beiden vallen onder het 21% BTW-regime. De BTW over 13.300 euro = 2793. Blijft over 10.507 euro. Omdat dit lager is dan 20.000 euro en je ook niet verwacht dat dit de komende 3 jaar heel veel meer zal worden, kun je via de Kleine OndernemingsRegeling vrijstelling van BTW vragen over deze twee activiteiten.

Na toekenning hoef je over alle drie de activiteiten geen BTW te betalen, in ieder geval gedurende 3 jaar m.b.t. het relatiewerk en het houtsnijwerk.
Maar nu wil je ineens een enorme investering doen die gaat over het houtsnijwerk. In dit geval mag je de BTW die je moet afdragen over die investering niet aftrekken van je winst. De reden: je bent vrijgesteld van BTW over deze activiteiten.
En investeringen die met jouw praktijk te maken hebben? Die kun je sowieso al niet aftrekken van je winst want jouw praktijkactiviteiten waren al vrijgesteld van BTW.