Annuleringsmogelijkheid voor dagdelen

Elk gereserveerd dagdeel wordt gezien als een losse reservering, ook als er een serie van 3, 6 of meer dagdelen wordt gereserveerd.
Dit heeft tot gevolg dat elk dagdeel afzonderlijk binnen de annulering bekeken kan worden. Bij annulering wordt gekeken naar de tijd tussen de annulering en de reservering.

Annulering / verandering                                                                                           en hierbij verschuldigd:

  • tot 6 weken voor het gereserveerde dagdeel                                                 0% van de dagdeelprijs
  • vanaf 6 weken tot 2 weken voor het gereserveerde dagdeel                      25% van de dagdeelprijs
  • vanaf 2 weken tot 2 dagen voor het gereserveerde dagdeel                       50% van de dagdeelprijs
  • vanaf 2 dagen tot het gereserveerde dagdeel                                              100% van de dagdeelprijs

Betaling

De facturering vindt plaats op het moment van reservering. Betaling gaat via een betaalverzoek. De reservering ligt vast op het moment van betaling.
Bij annulering wordt de annuleringsregeling toegepast en volgt zo nodig terugbetaling.