Opdracht Zelfanalyse

 Achtergrond

Voor het starten van een eigen onderneming is het belangrijk dat je goed zicht hebt op jezelf, je doelgroep(en) en je collega’s. Zelfinzicht is dus cruciaal en vormt de basis hiervan en maakt daarom ook onderdeel uit van de SWOT-analyse (Sterkte-Zwakte-Kansen-Bedreigingen). Op de SWOT-analyse zelf komen we later nog terug.

Doel opdracht

De bedoeling van deze (zelf)analyse is dat je steeds beter weet wat  je wilt, tot wie jij je wilt richten en waarom mensen nu juist naar JOU  zullen komen.

Instructie

Maak een zelfanalyse met behulp van de onderstaande vragen.
Voor diegenen die een eigen onderneming (bijvoorbeeld een praktijk) willen starten, richt je bij de beantwoording op deze plannen.
Voor diegenen die nog niet weten op welke manier zij iets willen starten, ga uit van het denkbeeldige geval dat je wèl een onderneming zou starten en neem dit als uitgangssituatie voor het beantwoorden van de vragen.
Beargumenteer, motiveer en leg uit. Benoem alles zo specifiek en uitgebreid mogelijk.
Schrijf op wat je weet en benoem wat je niet weet. Onzekerheden mogen blijven bestaan.

1. Algemeen

 • Wat wil je bereiken? Hoe ziet dat eruit (beeld)? Wat voel je erbij (sfeer)? Hoe beweeg jij je dan, hoe kijk je?
 • Wat heb je ervoor nodig? Verdeel het onder in ‘kennis’, ‘vaardigheden’, ‘fysiek/materiaal’ en ‘mentaal’.

2. Zelfanalyse

 • Wat zijn de sterke en zwakke kanten in je karakter? (Sterkte-zwakte analyse) Verdeel het onder in ‘sterke kanten’ en ‘zwakke en minder ontwikkelde kanten’.
 • Hoe zou jij je zwakker ontwikkelde kanten kunnen versterken of ondervangen? (gericht op het starten van een onderneming)
 • Hoe zou jij je sterke, ontwikkelede kanten meer kunnen laten uitblinken in je onderneming?
  Jij bent het belangrijkste instrument in je praktijk. Maak daarom maximaal gebruik van jezelf!

3. Analyse ondernemerskwaliteiten

 • Wat zijn, in termen van ondernemerschap, sterke en minder ontwikkelde kanten van jezelf?
 • Hoe kan je deze gebruiken, versterken of ondervangen?

 4. Analyse mogelijkheden

 • Wat voor therapieën, handelingen wil je verrichten in je onderneming? Wat bied je aan? Wat is je product en/of dienst?
 • Wat is er bijzonder aan dat JIJ dat aanbiedt?
 • Hoe stel jij je diagnose?

5. Analyse omgeving

 • Wat zijn de mogelijkheden in je huidige situatie waar je gebruik van kunt maken voor het voeren van je onderneming?
  –  in je huis
  –  in je wijk
  –  in je plaats
  –  in je regio
  Bijvoorbeeld, een garage die je kunt verbouwen tot praktijk; het netwerk wat je tot je beschikking hebt, etc.
 • Beschrijf de inwoners in je regio/plaats/wijk. Wat zijn dat voor mensen?
  Gebruik evt. de eigenschappen die bij ‘doelgroep’ vermeld staan.

6. Analyse doelgroep

 • Tot wie ga jij je richten? Wie zou jij graag als klant zien?
 • Wat zijn de eigenschappen van je doelgroep?
  Denk hierbij aan:
  –  leeftijd
  –  geslacht
  –  gezinssamenstelling
  –  opleidingsniveau
  –  interessegebied
  –  specifieke kenmerken, belangrijk voor jouw onderneming
  –  zorgverzekeraars
  –  inkomen
  –  beroep
  –  soort ziekteklachten
  –  woonplaats
  –  aantal (grootte van je doelgroep(en))
 • In welke mate is je doelgroep vertegenwoordigd in je wijk, plaats en regio?

Wat is hun vraag? Waar heeft je doelgroep behoefte aan?

7. Analyse werkveld

 • Met betrekking tot de collega’s die werkzaam zijn in de door jou gekozen plaats/regio:
  –  Hoeveel zijn er?
  –  Wat doen ze?
  –  Wat voor services bieden ze?
  –  Wat zijn hun prijzen?
  –  Hoe onderscheiden zij zich van elkaar en van jou?
  –  Hoe zijn ze bereikbaar?
  –  Hoe is hun vergoedingsmogelijkheid door zorgverzekeraars?
  –  Waar zitten ze?
  –  Zijn het mannen en/of vrouwen?
 • Maak een lijst van al je collega’s (naam, adres, telefoonnummer, e.d.) èn alle verhalen die je over ze gehoord hebt.
 • Waar kun jij je (dus) het beste vestigen?

Veel plezier met het beantwoorden van deze vragen.

Maak deze analyse en bespreek deze met de anderen. Laat je vooral inspireren door hoe anderen hier naar kijken en hoe ze dingen aanpakken en oplossen.
Stel jezelf de vraag hoe jij deze inzichten gaat gebruiken.

Let op het volgende:

–  Brengt de analyse helder in beeld hoe jij naar jezelf kijkt en naar je doelgroep(en)
–  Heb je inzichtelijk gemaakt wat je van deze opdracht hebt geleerd en hoe je deze inzichten gaat gebruiken in jouw toekomstige praktijk?

Terug naar hoofdstuk 2.1, Mijn (zelf)analyse