Opdracht Marktonderzoek

Achtergrond

Een van de belangrijkste aspecten in het succes van een onderneming is weten wat de klant wil en verwacht. Bij het starten van een onderneming is het belangrijk hierop zicht te krijgen. Als de toekomstige klant zich herkent in wat hij zoekt, zal hij mogelijk sneller de keuze voor jou maken. Denk hierbij aan alle vormen van externe communicatie, als folder, website en presentatie. Zonder onderzoek loop je de kans dat jij gaat bedenken en interpreteren wat de klant wil.
Deze invulling kan ons soms behoorlijk in de weg zitten. Het blijkt in de praktijk dat wàt onze potentiële klant wil horen behoorlijk kan afwijken van wat wij dènken dat die wil horen. Een reden hiervoor kan een sterke vakgerichtheid zijn waar de klant ondergeschikt aan wordt gemaakt.

In de opdracht Zelfanalyse heb je een inventarisatie gemaakt van het al bestaande aanbod in het  beroepsveld, in de regio waar jij je praktijk zou willen starten.
In deze opdracht heb je ook al een eerste keuze gemaakt over welke vormen van therapie en technieken jij kunt en wilt aanbieden in je toekomstige praktijk en wie tot jouw doelgroep kan behoren. Bovendien heb je hier al blijk kunnen geven van je inzicht in je goede en minder ontwikkelde kanten (SWOT-analyse).
In de opdracht over de Unique Selling Points ben je bezig geweest met waar jij onderscheidend in bent.

Een kwalitatief en een kwantitatief marktonderzoek zijn twee manieren om systematisch en methodisch de behoeftes van de klant te onderzoeken. Hier kiezen we voor het kwalitatief marktonderzoek, het interviewen van een representatieve groep mensen.

Doel opdracht 

Inzicht in het verschil tussen wat je leert (de kennis) en de behoeftes in het veld (de klanten) en het kunnen formuleren van deze behoeftes.

Instructies

Voer het kwalitatieve marktonderzoek uit en analyseer dit. Zorg er voor dat het onderzoek aansluit bij de eigen studierichting en dat het verslag voldoet aan de criteria zoals hieronder beschreven.

Zoek antwoord op ten minste de volgende vragen:
–    Hebben mensen behoefte aan therapeuten in jouw vakgebied en waaruit bestaat die behoefte?
–    Hoe tevreden zijn de mensen over het huidige aanbod van mogelijkheden binnen jouw vakgebied?
–    Is er behoefte aan wat jij te bieden hebt als therapeut/coach?
–    Wat is het beeld van mensen uit jouw doelgroep over jouw vakgebied?
–    Wat verwachten mensen als zij bij jou zouden komen?
–    Wat hebben mensen nodig om voor jou en jouw vakgebied te kiezen? Wat zou hen over de streep trekken?

Stem het marktonderzoek af op jouw situatie. Voer het marktonderzoek uit bij tenminste tien potentiële klanten. Voor een zo goed mogelijk beeld kies je mensen uit verschillende netwerken.

Eindproduct

  1. Beschrijf in je verslag hoe je dit marktonderzoek hebt uitgevoerd en welke problemen jij hierbij bent tegengekomen en hoe jij deze hebt opgelost.
    Analyseer de uitkomsten op basis van bovengestelde vragen en stel jezelf de vraag hoe jij deze inzichten gaat gebruiken in jouw toekomstige praktijk en gericht op je doelgroep(en). Koppel het aan je eigen doel en aan je sterke en zwakke kanten en laat zien waar jij kansen en bedreigingen ziet voor jouw praktijk.
  2. Laat jouw marktonderzoek en jouw analyse van feedback voorzien door ten minste twee anderen. Deze feedback richt zich op de inhoudelijke en organisatorische kanten.

Let op de volgende factoren:

–    Bevat de opdracht ten minste de elementen die onder Instructies zijn genoemd?
–    Sluit de opdracht aan bij de beroepspraktijk?
–    Brengt het onderzoek helder in beeld wat de doelgroep wil en verwacht?
–    Heb jij inzichtelijk kunnen maken wat jij van deze opdracht hebt geleerd en hoe jij deze inzichten gaat gebruiken in jouw toekomstige praktijk?

Terug naar hoofdstuk 5.6, De markt – Marktverkenning