Opdracht Interview

Achtergrond

Ieder werkt op zijn eigen manier en weet door een samenspel van levens- en beroepservaring zijn praktijk op een hele persoonlijke manier gestalte te geven. Dit kom je in alles tegen, zowel in de inrichting als in de aanpak. Door te kijken naar anderen kun je je inzichten verruimen en op ideeën komen hoe je vorm zou kunnen geven aan je praktijk. En als student zal het makkelijker gaan om toegang te krijgen in de keuken van een al gevestigde therapeut of coach dan als je al afgestudeerd bent.

Doel opdracht

Inzicht in je mogelijkheden als therapeut/coach en inspiratie wat jij met je opleiding en achtergrond kan gaan doen en doorhebben hoe alles met elkaar verbonden is en met elkaar te maken heeft in het voeren van een praktijk.

Instructie

Neem een interview af met iemand uit het werkveld die al enige jaren actief is als ondernemer binnen de context van jouw vakgebied. Kies een ondernemer waarvan jij het gevoel hebt dat deze redelijk succesvol bezig is en die jou inspireert.

De vragen gaan over het ondernemerschap. Mogelijke vragen zijn:

 • hoe is hij gestart,
 • wat voor problemen kwam hij tegen en hoe heeft hij die opgelost,
 • wat vindt hij het moeilijkste in de zakelijke praktijkvoering,
 • wat is zijn grootste uitdaging,
 • wat is zijn succesfactor,
 • wat is zijn inspiratiebron,
 • werkt hij in deeltijd of voltijds,
 • heeft hij zich gespecialiseerd en op welke wijze,
 • wie zijn z’n doelgroepen en hoe benadert hij ze,
 • hoe zorgt hij ervoor dat toekomstige klanten hem vinden, wat doet hij aan publiciteit,
 • wat geeft hem de meeste stress
 • en evt. andere vragen die je kunt bedenken.
 • En ook wat vind je van de uitstraling van zijn praktijk, hoe komt hij over. Let op je observaties. Wat hoor je? Wat zie je of neem je op andere manieren waar? Kloppen de signalen en observaties  met elkaar?

Ga bij jezelf te rade wat je precies van deze persoon zou willen weten en wat je graag zou willen zien.
Je kunt ook vragen stellen over hele praktische zaken, maar houd het beperkt. Het hoeft geen urendurende sessie te worden, het is ook zijn of haar tijd waar jij over gaat. Stel vooral vragen over wat jou interesseert en die jou inzichten geven.
Praktische vragen zouden kunnen gaan over:
–  therapieën
–  archivering klantgegevens
–  klantenwerving en marketing
–  betaling
–  boekhouding
–  waarneming
–  inzichten op het ondernemerschap
Kun je nog meer onderwerpen bedenken?

Eindproduct 

 1. Maak een verslag over wat jij van deze opdracht geleerd hebt en wat je mee kan nemen in jouw ideeën over de beroepspraktijk. Laat zien welke inzichten je gekregen hebt en hoe jij alles met elkaar in verbinding kan brengen wat tot nu toe de revue is gepasseerd (hst. 1-6).
 2. Als bijlage een overzicht van de door jou gestelde vragen.
 3. Maak een korte presentatie waarbij jij je medestudenten meeneemt in de wereld van de praktijk en vertel vooral wat je geïnspireerd heeft en tot welke inzichten je gekomen bent.

——

Voorbeeld van onderwerpen en vragen

De activiteiten
•    Wat doet hij/zij precies?
•    Hoe ziet zijn of haar onderneming er precies uit?
•    Wat wil de therapeut/coach bereiken?
•    Hoe doet hij dat?

De onderneming
•    Welke kanten van het ondernemerschap gaat de therapeut/coach makkelijk af?
•    Welke kanten zijn juist lastig/moeilijk?
•    Welke valkuilen ervaart de therapeut/coach?
o   In zijn werk
o   In zijn onderneming
•    Welke kansen ziet hij als ondernemer vooral voor zijn eigen onderneming?
•    Waar geniet de therapeut/coach vooral van, nu hij zijn eigen onderneming heeft?

De doelgroep(en)
•    Wie zijn z’n klanten?
•    Welke doelgroep(en) bedient hij?
•    Hoe is zijn publiciteit?
•    Hoe treedt hij naar buiten?
•    Wat doet hij allemaal om aan klanten te komen?

De start
•    Hoe is de therapeut/coach gestart?
•    Welke problemen is de therapeut/coach tegengekomen  bij het opzetten van zijn of haar onderneming?

Overige
•    Zijn er nog andere dingen die je opvallen en/of die je heel bijzonder vindt?

Terug naar hoofdstuk 5.6, De markt – Marktverkenning