Oefening in schrijftaal

Schrijf de antwoorden op en controleer daarna deze met het antwoordenblad.

Schrijftaal
Kort en krachtig alternatief

Aan de hand van
Met

Aangezien
Omdat

Alsmede

Als gevolg van

Althans

Anticiperen

Arbitrair

Checken

Consensus

Daar

Derhalve

Declaratie

Desalniettemin

Desniettegenstaande

Dienaangaande

Dientengevolge

Dienovereenkomstig

Doch

Door middel van

Fluctuaties

Gaarne

Genoegzaam

Heden

Honorarium

Iemand iets doen toekomen

Inzake

Indien

In het kader van

Mededelen

Met behulp van

Met betrekking tot

Met het oog op

Met referte aan

Mutatie

Nochtans

Omtrent

Stringent

Te

Ten behoeve van

Ten aanzien van

Ten gevolge van

Te wijten aan

Voornemens

Voorshands

Uit hoofde van

Ultimo

Uwerzijds

Uw schrijven

Welke

Controleer de antwoorden met het antwoordenblad.

Terug naar hoofdstuk 12.3, Folders – Tekstschrijven

Oefening in schrijftaal

Schrijf de antwoorden op en controleer daarna deze met het antwoordenblad.

Schrijftaal                                       Kort en krachtig alternatief

Aan de hand van                            Met

Aangezien                                        Omdat

Alsmede

Als gevolg van

Althans

Anticiperen

Arbitrair

Checken

Consensus

Daar

Derhalve

Declaratie

Desalniettemin

Desniettegenstaande

Dienaangaande

Dientengevolge

Dienovereenkomstig

Doch

Door middel van

Fluctuaties

Gaarne

Genoegzaam

Heden

Honorarium

Iemand iets doen toekomen

Inzake

Indien

In het kader van

Mededelen

Met behulp van

Met betrekking tot

Met het oog op

Met referte aan

Mutatie

Nochtans

Omtrent

Stringent

Te

Ten behoeve van

Ten aanzien van

Ten gevolge van

Te wijten aan

Voornemens

Voorshands

Uit hoofde van

Ultimo

Uwerzijds

Uw schrijven

Welke

Controleer de antwoorden met het antwoordenblad.

Terug naar hoofdstuk 12.3, Folders – Tekstschrijven