Oefening in schrijftaal – de antwoorden

Schrijftaal
– Kort en krachtig alternatief

Aan de hand van
– Met

Aangezien
– Omdat

Alsmede
– En ook

Als gevolg van
– Door

Althans
– Dat wil zeggen

Anticiperen
– Vooruitlopen op

Arbitrair
– Willekeurig

Checken
– Nagaan; controleren

Consensus
– Overeenstemming

Daar
– Omdat

Derhalve
– Daarom

Declaratie
– Rekening

Desalniettemin
– Desondanks; echter; toch

Desniettegenstaande
– Toch

Dienaangaande
– Hierover; daarover

Dientengevolge
– Bijgevolg; daardoor; daarom

Dienovereenkomstig
– Zoals

Doch
– Maar

Door middel van
– Door, met

Fluctuaties
– Schommelingen

Gaarne
– Graag

Genoegzaam
– Voldoende

Heden
– Vandaag, nu

Honorarium
– Prijs; kosten

Iemand iets doen toekomen
– Iemand iets sturen

Inzake
– Over

Indien
– Als

In het kader van
– Bij; in; om

Mededelen
– Meedelen, vertellen

Met behulp van
– Met; door

Met betrekking tot
– Bij; over; voor; wat betreft

Met het oog op
–  Om; voor; met de bedoeling

Met referte aan
– Terugkomend op

Mutatie
– Wijziging

Nochtans
– Toch

Omtrent
– Over

Stringent
– Strak

Te
– In

Ten behoeve van
– Voor

Ten aanzien van
– Op; over; tegen; van

Ten gevolge van
– Doordat

Te wijten aan
– Omdat; doordat

Voornemens
– Van plan

Voorshands
– Voorlopig

Uit hoofde van
– Als

Ultimo
– Eind

Uwerzijds
– Van uw kant; wat u betreft

Uw schrijven
– Uw brief

Welke
– Die

Terug naar Hoofdstuk 12.3, Folder – Tekstschrijven.

Oefening in schrijftaal – de antwoorden

Schrijftaal                                  Kort en krachtig alternatief

Aan de hand van                           Met

Aangezien                                       Omdat

Alsmede                                          En ook

Als gevolg van                                Door

Althans                                            Dat wil zeggen

Anticiperen                                     Vooruitlopen op

Arbitrair                                           Willekeurig

Checken                                            Nagaan; controleren

Consensus                                        Overeenstemming

Daar                                                   Omdat

Derhalve                                           Daarom

Declaratie                                         Rekening

Desalniettemin                                Desondanks; echter; toch

Desniettegenstaande                      Toch

Dienaangaande                                Hierover; daarover

Dientengevolge                                Bijgevolg; daardoor; daarom

Dienovereenkomstig                       Zoals

Doch                                                   Maar

Door middel van                              Door, met

Fluctuaties                                        Schommelingen

Gaarne                                               Graag

Genoegzaam                                     Voldoende

Heden                                                Vandaag, nu

Honorarium                                     Prijs; kosten

Iemand iets doen toekomen         Iemand iets sturen

Inzake                                               Over

Indien                                                Als

In het kader van                              Bij; in; om

Mededelen                                        Meedelen, vertellen

Met behulp van                               Met; door

Met betrekking tot                          Bij; over; voor; wat betreft

Met het oog op                                 Om; voor; met de bedoeling

Met referte aan                                Terugkomend op

Mutatie                                             Wijziging

Nochtans                                           Toch

Omtrent                                            Over

Stringent                                           Strak

Te                                                       In

Ten behoeve van                             Voor

Ten aanzien van                              Op; over; tegen; van

Ten gevolge van                               Doordat

Te wijten aan                                   Omdat; doordat

Voornemens                                    Van plan

Voorshands                                     Voorlopig

Uit hoofde van                                Als

Ultimo                                              Eind

Uwerzijds                                        Van uw kant; wat u betreft

Uw schrijven                                   Uw brief

Welke                                               Die

Terug naar Hoofdstuk 12.3, Folder – Tekstschrijven.