Het ondernemingsplan – persoonlijke gegevens

 ‘Voor de verbouwing wil ik geld lenen’, vertelt Carla de anderen. ‘Bij de bank heb ik te horen gekregen dat ze best willen praten over een lening, maar dat ze willen weten waarvoor ik het geld nodig heb. Ze hebben me gevraagd een ondernemingsplan op te stellen, waarin ik mijn plannen gedetailleerd uiteenzet.’

Dikwijls hebben beginnende therapeuten te weinig geld om alle investeringen voor de start van hun praktijk zelf te betalen. Voordat ze kunnen beginnen met hun praktijk zullen zij zich moeten buigen over de vraag hoe de aankoop van de inventaris, de inrichting van de praktijkruimte en eventueel de overnamekosten gefinancierd kan worden (zie: Hoofdstuk 6, Financiering (Een Gezonde Zaak, e-book 2012)).

Wanneer u geld moet lenen bij anderen, zal die ander altijd willen weten waar u het geld voor nodig heeft, of u dat geld nu leent bij familie, vrienden of bij een bank. Zeker wanneer u bij een bank gaat lenen, moet u kunnen aantonen dat u in de toekomst in staat bent uw lening af te lossen en de rente over de lening te betalen. Meestal vraagt een bank daarvoor bepaalde zekerheden.

Om te kunnen beoordelen of uw plannen levensvatbaar zijn, wil uw financier inzicht in uw plannen. Hij zal precies willen weten wat uw ideeën zijn en vooral uw aanpak zal hem interesseren. Dat kunt u niet zomaar in een gesprek uiteenzetten. Dit vergt een goede voorbereiding. Maar als u uw toekomstige financier kunt laten zien dat uw plannen financieel haalbaar zijn, zal hij bereid zijn een zakelijke overeenkomst met u aan te gaan.

U moet dus een plan de campagne opstellen in de vorm van een ondernemingsplan. Omdat het ondernemingsplan een duidelijk overzicht geeft van uw plannen kunt u het gebruiken voor diverse mensen en instanties, namelijk:

 • uw financier;
 • de subsidieverlener;
 •  uzelf (het plan geeft een goed overzicht van wat u nog moet uitzoeken, waar u op moet letten, en het biedt u de mogelijkheid de kosten beter te beheersen);
 • uw adviseurs;
 • uw zakenpartner(s).

In het hele proces van voorbereidingen kan het ondernemingsplan u helpen de juiste argumenten en overwegingen te hanteren, bij iedere stap die u neemt. Zo voorkomt u dat u in een opwelling iets beslist of om emotionele redenen een besluit doordrijft dat zakelijk gezien niet verstandig is. U houdt met een ondernemingsplan een goed overzicht en kunt sneller overzien wat de gevolgen van bepaalde beslissingen zullen zijn.

Met een ondernemingsplan is het uw zakelijke partners, uw accountant of boekhouder, uw bank en uw juridisch adviseur, sneller duidelijk wat u wilt en waarom u uw zaken op een bepaalde manier geregeld wilt hebben.

In het ondernemingsplan wordt alles wat met uw toekomstige praktijk te maken heeft overzichtelijk op papier vastgelegd:

 • uw persoonlijke gegevens, opleiding, ervaring en motivatie;
 • het concrete plan voor uw praktijk met de vestiging, rechtsvorm en eventuele vergun­ningen;
 • de therapie, uw werkwijze, welke patiënten u verwacht, hoe het contact met collega’s zal verlopen;
 • de tarieven en uw concurrentiepositie;
 • de verwachte opbrengst;
 • welke investeringen u moet doen;
 • welke andere kosten u verwacht te maken;
 • hoeveel geld u nodig heeft voor uw plan en hoeveel u wilt lenen;
 • wie uw administratie gaat doen.

Wanneer u uw plannen goed uitgewerkt heeft, kunt u de hoogte van uw uitgaven van tevoren redelijk nauwkeurig berekenen. Anders ligt dat met de hoogte van de opbrengsten. Aan de hand van cijfermateriaal uit onderzoeken of gegevens van andere praktijken die vergelijkbaar zijn, kunt u een schatting maken (zie: Hoofdstuk 2, Marktverkenning). Deze schatting moet zo nauwkeurig mogelijk zijn, omdat het ook voor uzelf beter is om te weten waaraan u begint en of u aan uw verplichtingen kunt blijven voldoen. Uit de exploitatiebegroting, die in het ondernemingsplan is opgenomen, moet dat duidelijk worden. De exploitatiebegroting laat u ook zien of al het werk dat u moet doen om een praktijk op te zetten en draaiende te houden, in de toekomst wel voldoende inkomen zal opleveren.

Wanneer u weet hoeveel eigen geld u in uw onderneming kunt stoppen en hoeveel de aanvangskosten zullen bedragen, dan wordt ook duidelijk hoeveel geld u nog moet lenen om uw praktijk te kunnen beginnen. U moet er daarbij rekening mee houden dat u de eerste tijd nog niet zoveel zult verdienen dat u ervan kunt leven. Als er geen andere mogelijkheid is, kunt u geld lenen voor levensonderhoud, om de eerste periode door te komen.

Om u een idee te geven hoe een ondernemingsplan er kan uitzien, is op de volgende pagina’s een voorbeeld van een ondernemingsplan voor de eenmanspraktijk van Carla opgenomen. De vorm waarin het voorbeeld wordt gegeven, hoeft niet de vorm te zijn waarin u uw ondernemingsplan opstelt. Vanwege de overzichtelijkheid en leesbaarheid kunt u bijvoorbeeld de antwoorden puntsgewijs verwerken in uw ondernemingsplan. Het voorbeeld is te gebruiken als een checklist en geeft u een idee van de inhoud van een ondernemingsplan.

Bij de Kamer van Koophandel en diverse banken kunt u informatie krijgen om een ondernemingsplan te downloaden en op te stellen. Kijk voor verdere informatie op de website van de Kamer van Koophandel: www.kamervankoophandel.nl.

Bron: Hoofdstuk 7 uit Een Gezonde Zaak (e-boek 2012), Het ondernemingsplan – persoonlijke gegevens