De boodschap van Natuurmonumenten

De kop van het artikel is gelijk ook de boodschap van de directeur van Natuurmonumenten.

Wat opvalt is dat deze boodschap negatief is geformuleerd. Aangezien onze hersenen moeite hebben met het woordje ‘niet’, denk maar eens niet aan de Tweede Wereldoorlog, dan staat daar: De hei bloeit vanzelf en dat moeten wij laten zien. Van enige urgentie is op zo’n moment totaal geen sprake meer. De club zou dus opgedoekt kunnen worden. Nou ja, dat is dus NIET zijn bedoeling.

Onderaan het artikel in de 2e kolom is de quote te vinden waar de kop vandaan komt: “Ik denk dat wij erin tekortgeschoten zijn duidelijk te maken dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat die hei zo mooi bloeit”. Opnieuw negatief geformuleerd. Maar het is wèl de boodschap.

Wat zou volgens jou een sterkere kop geweest zijn? Hoe zou jij het doen?

Terug naar hoofdstuk 6, Mijn boodschap.