Concurrentieanalyse

 Nadat u vastgesteld heeft hoeveel mensen u tot uw patiëntenkring zou kunnen gaan rekenen, volgt er een ander aspect van de marktverkenning. Het aantal alternatieve therapeuten dat werkzaam is in de gemeente waar u zich wilt vestigen, zal naast het gegeven van de grootte van de doelgroep voor u duidelijk maken hoe u uw kansen mag inschatten. Daarbij kunt u eerst eens kijken naar alle alternatieve therapeuten bij elkaar en vervolgens naar de therapeuten die uw therapie toepassen. Nadat u dit allemaal op een rijtje heeft, dient u zich tot slot de vraag te stellen of er, gezien de markt en de concurrentie, ruimte is voor nog een therapeut.

‘Voor mij ligt het gelukkig niet zo moeilijk’, vertelt Carla. ‘Ik ben erachter gekomen dat er in mijn woonplaats wel twee homeopaten gevestigd zijn, maar die werken geen van beiden fulltime.’

‘Dat kan een reden hebben. Misschien lukt het ze niet om meer patiënten te krijgen’, oppert Jacques.

‘Dat idee had ik ook, dus heb ik contact met één van hen opgenomen. Hij vertelde me dat hij er een halve baan naast heeft en dat hij dat zo wil houden. Zelf heeft hij er niet zoveel moeite mee dat ik me wil vestigen in dezelfde gemeente. Er is voldoende belangstelling, want hij werkt met wachtlijsten. Hij wil zijn praktijk niet uitbreiden, omdat hij de zekerheid van een vaste baan belangrijk vindt. Over die andere homeopaat wist hij te vertellen dat die niet zo’n goed lopende praktijk heeft, omdat het een bullebak van een vent is. Dat had ik trouwens al van meer mensen gehoord.’

‘Maar mensen hebben de keus uit meer therapeuten dan alleen homeopaten.’ Tineke weet van haar patiënten dat een belangrijke groep bewust een keus maakt om iets anders te doen buiten het reguliere circuit, maar dat de specifieke keuze dikwijls wordt bepaald door mond-tot-mondreclame.

‘Daarom heb ik ook gekeken wie er nog meer in de natuurlijke gezondheidszorg werken.’ Carla heeft zich goed voorbereid en komt met een heel overzicht van therapeuten met de therapie die ze toepassen bij haar in de gemeente.

 De concurrent

Wanneer u met concurrenten te maken heeft, kan de patiënt kiezen naar wie hij toe gaat. De hoogte van de tarieven, de soort therapie, de persoonlijkheid van de therapeut en de verhalen die de ronde doen over een therapeut kunnen belangrijk zijn bij de keuze van de patiënt. Ook vanwege de service die een therapeut verleent, kan een patiënt besluiten liever naar de ene therapeut te gaan dan naar de ander. Belangrijk in alle gevallen is dat de patiënt de therapeut weet te vinden, dat hij weet wie de therapeut is en wat hij doet. Al deze factoren kunt u mee laten wegen bij het beoordelen van uw concurrenten.

De situatie in Nederland is zo, dat iedere natuurlijke therapeut zich vrij kan vestigen. Dit heeft voordelen, maar ook nadelen. Therapeuten hebben, soms na gedegen vooronderzoek, ergens een praktijk gestart en nog geen half jaar later blijken er nog twee nieuwe therapeuten, die dezelfde therapie beoefenen, zich in die gemeente te vestigen. De eerste therapeut heeft nog geen stabiele basis kunnen leggen voor zijn praktijk en ziet zich, ondanks de goede voorbereidingen, vrijwel vanaf het begin geconfronteerd met concurrenten waar hij in zijn voorbereidingen geen rekening mee had gehouden. De overlevingskans van deze therapeut wordt danig op de proef gesteld.

Wanneer de gemeente niet groot genoeg is voor nog een therapeut, ga dan op zoek naar een andere vestigingsplaats. Goed onderzoek vooraf is niet alleen voor uzelf, maar ook voor de reeds gevestigde therapeuten prettiger. U brengt niemand in de problemen en u loopt zelf ook minder risico wanneer u zich gaat vestigen in een gemeente waar nog niemand zit.

Het lijkt ideaal, maar wanneer u een gemeente aantreft, waar nog geen therapeuten en artsen zich gevestigd hebben, probeer er dan wel achter te komen waarom niemand zich er gevestigd heeft. Misschien hebben verschillende therapeuten het al geprobeerd, maar is het mislukt. In dat geval is het belangrijk om de reden van dit falen te achterhalen.

Uit Een Gezonde Zaak, van Wim van Veldhuizen en Eric Koedam, E-book 2010, hst. 2, Marktverkenning – Concurrentieanalyse