Communicatie is …

Je ziet dat communicatie maar voor een heel klein deel over de inhoud gaat, maar een schamele 7%! De rest is lichaamstaal (55%) en stemgebruik (38%), beiden vallen onder de onbewuste communicatie. De sfeer, de indruk is blijkbaar zo veel belangrijker dan de inhoud, dus wáár je over praat. Dit kan gelden voor onderwijs, je folder of website en natuurlijk ook je gesprek met je cliënt. Ook hier is de lichaamstaal zeer belangrijk, belangrijker dan wàt je zegt…

Terug naar hst. B2.1 Communicatie